Kreftforeningen har en rekke tilbud til pasienter, pårørende og etterlatte rundt om i landet – også til barn og unge. Våre tilbud er gratis, og du er hjertelig velkommen!

Våre tilbud i Hedmark og Oppland   

  • TREFFPUNKT er et gratis tilbud for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død. Du finner Treffpunkt i Hamar, Kongsvinger, Elverum, Gjøvik, Lillehammer og Valdres.
          
  • TEMAKAFÉ er en hyggelig møteplass for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi tar opp ulike temaer om kreft og det å leve med kreft, i tillegg til kulturelle innslag. Du finner temakafeer i Hamar, Gjøvik og Valdres.
            
  • YOGA I PARKEN er en fin form for fysisk aktivitet som passer for alle. I tillegg kommer bonusen med at vi er ute i frisk luft. Du kan bli med på yoga i parken på LillehammerHamar og Gjøvik
            
  • STAFETT FOR LIVET er en 24 timers stafett for lag. Vi går eller løper for alle som rammes av kreft. Bak hvert lag er det en historie – et menneske laget vil støtte eller minnes. I 2019 er det blant annet stafett i i Ringsaker og Gjøvik.

Se kalender for våre tilbud i Hedmark og Oppland.

Kommunens kreftkoordinator kan hjelpe deg med å finne flere tilbud og muligheter der du bor. Se oversikt over kreftkoordinatorer i Hedmark og Oppland.

Vil du bli frivillig?

Kreft berører oss alle. Vi trenger derfor frivillige med ulik erfaring og bakgrunn. Du behøver ikke ha erfaring med kreft – bare ha lyst til å bidra. Se mulighetene

Gratis rådgivning og rettshjelp

Hos oss treffer du sosionomer, jurister og spesialsykepleiere som gir råd og støtte.

Få råd fra fagfolk

        

Besøk oss

Strandgata 65 i Hamar

Mandag til fredag: 09.00–15.00

Gå til kart (google)   

Postadresse

Kreftforeningen
Postboks 4 Sentrum
0101 Oslo

Fakturering og organisasjonsnummer

Vi benytter EHF-faktura. Den elektroniske adressen vår er den samme som organisasjonsnummeret:

951 812 528

Les mer og se alternativer til EHF