ØNSKEBRØNN

Ønskebrønnen vil inspirere og legge til rette for en hendelse og opplevelse som man ellers ikke ville fått til på egenhånd.

Ditt ønske

Send inn ditt ønske

Er det noe du gjerne skulle gjort som aldri har blitt noe av? Eller noe du gjorde for lenge siden som dessverre aldri har blitt gjentatt? Ønskebrønn er et nytt prosjekt hvor vi først og fremst vil nå de over 70 år som lever med en kreftsykdom de ikke kan bli frisk av. Prosjektet testes ut i to distrikter, så vi tar imot søknader fra personer bosatt i Nordland, Troms, Finnmark og Oslo og Akershus. 

Send inn ditt ønske!

Inspirasjon – hva kan dere gjøre sammen?

Et ønske kan i utgangspunktet være nesten hva som helst, men er noe som av ulike årsaker nå virker vanskelig å gjennomføre uten hjelp. Ønskebrønnen kan bidra med tilrettelegging, problemløsning og praktisk hjelp for at ønsket skal komme i oppfyllelse. 

Få inspirasjon

Gi et bidrag til Ønskebrønnen

Sikker betaling med Nets