Signer pasientoppropet

Norge bruker lengre tid enn Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye medisiner (efpia.eu). Norske pasienter lider og dør mens de venter på at ny behandling skal bli tatt i bruk. Det kan vi ikke være kjent med!

41 pasientorganisasjoner står sammen bak Pasientoppropet.no. Målet er å samle underskrifter som vi vil overlevere norske helsemyndigheter med beskjed om at vår tålmodighet på vegne av norske pasienter er slutt: Vi forventer og forlanger at norske pasienter skal få tilgang til den beste behandlingen snarest etter at den er tilgjengelig på markedet. Det er ikke tilfellet i dag.

Vi trenger din støtte, signer oppropet her.

Signer pasientoppropet

Representerer du en organisasjon som ønsker å stille seg bak Pasientoppropet? Kontakt Stine Bergliot Høibak-Nissen