Hvert år inviteres alle golfklubber i Norge til å delta. Klubbturneringene gjennomføres i mai og juni. Pink Cup skiller seg fra andre turneringer ved at det er summen klubben klarer å samle inn som kvalifiserer til finaleplass. Startavgiften og inntekt fra andre aktiviteter klubben finner på teller med i innsamlet beløp.

Innsamlingsresultatet etter fjorårets Pink Cup er 1,3 millioner kroner!

Fra Pink Cup på Losby GK 2016

 
Hvordan kan din klubb være med og videreføre dette engasjementet i 2018? Flere kvinner og menn må være med! Vi håper det tilsendte materiellet vil gi dere ideer og inspirasjon til å engasjere rekordmange spillere i din klubb slik at dere kvalifiserer dere for finalen!

På disse sidene finner du informasjon om påmelding, resultater og frister, i tillegg til materiell og turneringsbestemmelser.

Landsfinalen 20. august 2017 på Miklagard Golfklubb ble vunnet av Oslo Golfklubb og årets landsfinale holdes på Oslo GK den 16. september.

Frister og datoer

  • Påmelding: Alle klubber må være påmeldt innen 2. mai. Benytt skjema på Golfforbundet sine nettsider.
  • Materiell: Bestilles sammen med påmeldingen, angi forventet deltakerantall
  • Spilledato: Alle klubbturneringer må være gjennomført innen 25. juni
  • Resultater: Resultater fra klubbturnering må meldes inn innen 25. juni
  • Finale: Finalen avholdes på Oslo GK 16. september

Digital innsamling

Det vil bli opprettet en digital innsamling for alle klubber som er med på årets Pink Cup. Her får også de som ikke kan være med på klubbturneringen mulighet til å støtte klubbens innsamling. Resultatet blir fortløpende oppdatert og vi vil få oversikt over hva hver klubb har samlet inn. Informasjonsfilm om digital innsamling sendes til Pink Cup-ansvarlig i klubben. Innsamlingssidene finner du her.

Når klubbturneringen er gjennomført, meld inn deres resultater via innrapporteringsskjema kommer på NGF sine nettsider. Rapportering må skje innen 25. juni hvis det skal telle med i kampen om plass i landsfinalen.

Materiell

Det er mye klubben kan gjøre for å få spillerne oppmerksomme på Pink Cup. Invitasjonen til klubben har plakater for synliggjøring i klubben og et hefte med ideer til hvordan klubben kan samle inn penger. Vi sender ut deltaker- og funksjonærpakker til klubbene etter hvert som de melder seg på. Du kan også laste ned materiell ved å klikke på disse linkene:

Invitasjon (PDF)

Arrangørinfo (PDF)

Bestillingsskjema for arrangør-piquet fra Abacus

Plakat (PDF)

Klubbplakat (PDF)

Idéhefte (PDF)

Mal for pressemelding

Mal for innsamlingsbrev

Solvett-plakat (PDF)

Presentasjon – Pink Cup (PDF)

Presentasjon – Kreftforeningen (PDF)

Turneringsbestemmelser

Det er en del regler for hvordan Pink Cup skal gjennomføres. Det er viktig at disse følges, slik at din klubbs innsats blir tatt med i beregningen. Turneringen kan spilles i tre individuelle mixed-klasser med fri trekning, samt Scramble eller begge alternativer. De fullstendige turneringsbestemmelsene blir sendt ut til klubbene sammen med invitasjonen fra Norsk Golfforbund.

Var denne siden nyttig?