Formålet med Pink Cup er først og fremst å samle inn penger til brystkreftsaken. Turneringskonseptet er at det er klubbens innsamlede beløp som kvalifiserer til finaleplass. Pengene kommer fra startavgiften (minimum 200 kroner) og fra ulike aktiviteter i klubbene. I fjor ble resultatet fantastiske 1,35 million!

Et annet viktig formål med turneringen er å skape positivt engasjement og aktivitet i de enkelte klubbene. Vi oppfordrer klubbene til å sette i gang aktiviteter som kan gi flere inntekter, for eksempel lotteri, auksjon, puttekonkurranse eller bompenger. Flere av aktivitetene kan også bidra til å øke klubbens synlighet i lokalmiljøet. Innsamlingsaktivitetene kan gjerne starte tidligere og skape oppmerksomhet før og rundt turneringshelgen. Siste frist for gjennomføring av klubbturnering er 12. august.

Last ned idéhefte Vi har laget et idehefte med tips til organisering og inntektsskapende aktiviteter som du kan laste ned her.

Finale

Landsfinalen avholdes søndag 8. september på Atlungstad GK. Klubbene som samler inn mest penger i klubbturneringen inviteres til å sende ett lag til landsfinalen. Landsfinalen spilles i én klasse, Scramble, med samme bestemmelser som i klubbturneringen.

For at også mindre klubber skal kunne ha en god mulighet for deltagelse til landsfinale, inviteres ti lag etter følgende prinsipp:

  • Fem klubber inviteres basert på total innsamlet sum
  • Fem klubber inviteres basert på innsamlet sum, delt på antall medlemmer

Påmelding

Det er viktig at klubben estimerer antall deltagere i klubbturneringen i påmeldingen slik at vi kan sende riktig mengde materiell. Klubbene får tilsendt deltakergave og funksjonærpakke basert på påmeldingen. Alle klubber må være påmeldt innen 5. mai.

Meld deg på