Hvert år inviteres alle golfklubber i Norge til å delta. Klubbturneringene gjennomføres i mai og juni. Pink Cup skiller seg fra andre turneringer ved at det er summen klubben klarer å samle inn som kvalifiserer til finaleplass. Startavgiften og inntekt fra andre aktiviteter klubben finner på teller med i innsamlet beløp. Hvordan kan din klubb være med og videreføre dette engasjementet i 2019? Flere kvinner og menn må være med! Vi håper det tilsendte materiellet vil gi dere ideer og inspirasjon til å engasjere rekordmange spillere i din klubb slik at dere kvalifiserer dere for finalen!

På disse sidene finner du informasjon om påmelding, resultater og frister, i tillegg til materiell og turneringsbestemmelser.

Frister og datoer

Påmelding

Alle klubber må være påmeldt innen 3. mai. Benytt skjema på Golfforbundet sine nettsider

Materiell

Bestilles sammen med påmeldingen, angi forventet deltakerantall

Spilledato

 Alle klubbturneringer må være gjennomført innen 30. juni

Resultater

Resultater fra klubbturnering må meldes inn innen 30. juni

Finale

Finalen avholdes på Atlungstad GK i september. Nøyaktig dato er ikke fastsatt ennå.

Digital innsamling

Bidragene fra Pink Cup skal rapporteres inn via digital innsamling, og alle klubbene vil få veiledning om hvordan de oppretter denne. Klubbens sponsorer og de som ikke kan være med på klubbturneringen får også mulighet til å støtte klubbens innsamling. Resultatet blir fortløpende oppdatert og vi vil få oversikt over hva hver klubb har samlet inn. Informasjonsfilm om digital innsamling sendes til Pink Cup-ansvarlig i klubben når invitasjon til Pink Cup 2019 er klar.

Materiell

Det er mye klubben kan gjøre for å få spillerne oppmerksomme på Pink Cup. Invitasjonen til klubben har plakater for synliggjøring i klubben og et hefte med ideer til hvordan klubben kan samle inn penger. Vi sender ut deltaker- og funksjonærpakker til klubbene etter hvert som de melder seg på.

Turneringsbestemmelser

Det er en del regler for hvordan Pink Cup skal gjennomføres. Det er viktig at disse følges, slik at din klubbs innsats blir tatt med i beregningen. Turneringen kan spilles i tre individuelle mixed-klasser med fri trekning, samt Scramble eller begge alternativer. De fullstendige turneringsbestemmelsene blir sendt ut til klubbene sammen med invitasjonen fra Norsk Golfforbund.

Var denne siden nyttig?