Bli med på Pink Cup 2017!

Pink Cup arrangeres i år for tiende gang. Norges Golfforbund og Kreftforeningen samarbeider om turneringen og informasjon om årets turnering blir sendt alle golfklubbene før påske. Påmeldingen er åpnet!

Fra Pink Cup på Losby GK 2016

Hvert år inviteres alle golfklubber i Norge til å delta. Klubbturneringene gjennomføres i mai og juni. Pink Cup skiller seg fra andre turneringer ved at det er summen klubben klarer å samle inn som kvalifiserer til finaleplass. Startavgiften og inntekt fra andre aktiviteter klubben finner på teller med i innsamlet beløp.

Resultatene etter fjorårets Pink Cup viser ny rekord; bortimot 1,5 millioner kroner!

Hvordan kan din klubb være med og videreføre dette engasjementet i 2017? Flere kvinner og menn må være med! Vi håper det tilsendte materiellet vil gi dere ideer og inspirasjon til å engasjere rekordmange spillere i din klubb slik at dere kvalifiserer dere for finalen!

På disse sidene finner du informasjon om påmelding, resultater og frister, i tillegg til materiell og turneringsbestemmelser.

Landsfinalen 14. september på Mørk Golfklubb ble vunnet av Sunnmøre Golfklubb og årets landsfinale holdes på Sunnmøre GK den 18. september.

Hvordan kan din klubb være med og videreføre dette engasjementet i 2016?  Flere kvinner og menn må være med.  Det tilsendte materiellet vil forhåpentlig gi dere ideer og inspirasjon til å engasjere så mange spillere i din klubb at dere kvalifiserer dere for finalen!

På disse sidene finner du informasjon om påmelding, resultater og frister, i tillegg til materiell og turneringsbestemmelser.

Frister og datoer

  • Påmelding: Alle klubber må være påmeldt innen 30. april. Benytt skjema på Golfforbundet sine nettsider.
  • Materiell: Bestilles sammen med påmeldingen, angi forventet deltakerantall
  • Spilledato: Alle klubbturneringer må være gjennomført innen 25. juni
  • Resultater: Resultater fra klubbturnering må meldes inn innen 25. juni
  • Finale: Finalen avholdes 20. august på Miklagard GK i forbindelse med Viking Challenge

Resultater og innmelding

Etter at klubben har spilt sin turneringshelg, skal resultatene meldes inn til NGF. Meld inn deres resultater via innrapporteringsskjema kommer på NGF sine nettsider. Rapportering må skje før 25. juni hvis det skal telle med i kampen om plass i landsfinalen.

Materiell

Det er mye klubben kan gjøre for å få spillerne oppmerksom på Pink Cup. Invitasjonen til klubben har plakater for synliggjøring i klubben og et idéhefte med ideer til hvordan klubben kan samle inn penger. Vi sender ut deltaker- og funksjonærpakker til klubbene etter hvert som de melder seg på. Du kan også laste ned materiell ved å klikke på disse linkene: 

Invitasjon (PDF)

Plakat (PDF)

Klubbplakat (PDF)

Idéhefte (PDF)

Arrangørinfo (PDF)

Solvett-plakat (PDF)

Akkrediteringsbrev Pink Cup 2017 (PDF)

Presentasjon - Pink Cup (PDF)

Presentasjon - Kreftforeningen (PDF)

Turneringsbestemmelser

Det er en del regler for hvordan Pink Cup skal gjennomføres. Det er viktig at disse følges, slik at din klubbs innsats blir tatt med i beregningen. Turneringen kan spilles i tre individuelle mixed-klasser med fri trekning, samt Scramble eller begge alternativer. De fullstendige turneringsbestemmelsene blir sendt ut til klubbene sammen med invitasjonen fra Norsk Golfforbund.