Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Student og kreftsyk

Studiesituasjonen kan tilrettelegges ut ifra særlige behov under sykdom og behandling. Høyere utdanning kan være yrkesrettet tiltak med rett til støtte fra NAV.

Pia Kjøs Utengen

Sosionom

Meld fra til studiestedet ved langvarig sykdom

Det er viktig å holde undervisningsstedet orientert dersom du ikke får deltatt på obligatorisk undervisning eller ikke får tatt eksamen. Dersom studietiden blir forlenget med flere semestre kan du risikere å bli utestengt fra videre studier på grunn av manglende progresjon. Det er også viktig å informere Lånekassen om du har lån derfra.

Du kan diskutere muligheten for særlige ordninger med studiestedet, ut ifra dine behov for eventuell fysisk tilrettelegging eller faglige utfordringer.

Kan jeg få forlenget tid ved eksamen?

Hvis du av helsemessige grunner har behov for lengre tid ved eksamen, kan du søke undervisningsinstitusjonen om det. Kanskje har du behov for å ta flere pauser under eksamen eller at du må bruke lengre tid som følge av fysiske plager eller vanskeligheter for å konsentrere deg. Husk å ha dokumentasjon fra lege.

Studentsamskipnaden

De fleste høyskoler og universiteter har en studentsamskipnad som blant annet tilbyr helsetjenester (lege og psykolog) og rådgivningstjenester (sosionom) for studenter. Her er ulike tilbud som fastlege, samtalegrupper, sorgtjeneste, rådgivning i forhold til NAV og Lånekassen. Flere studentsamskipnader kan gi refusjon av helseutgifter (egenandeler) opp til frikortgrensen, for eksempel Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Arbeidsavklaringspenger fra NAV

  • Dersom høyere utdanning blir godkjent som et yrkesrettet tiltak kan du få innvilget arbeidsavklaringspenger fra NAV.
  • Det finnes en egen jobbstrategi (pdf fil) for personer under 30 år med nedsatt funksjonsevne.
  • Dersom du er under medisinsk behandling eller rehabilitering og har ytelser fra NAV kan du i prinsippet ikke studere, om dette ikke er et godkjent tiltak. Du kan likevel delta litt på studiestedet som en sosial aktivitet.

Student i utlandet

Dersom du studerer i utlandet og blir syk og har lån fra Lånekassen er du automatisk medlem av folketrygden i Norge. Medlemskap i folketrygden gir deg en rekke rettigheter i NAV.

Dersom du er student i utlandet uten studielån fra Norge må du søke frivillig medlemskap i folketrygden hvis studiene varer mer enn 12 måneder.