Spørsmål om rettigheter i forbindelse med koronaviruset?

NAV har laget en «korona-veiviser» som svarer på hvilke regler som gjelder i ulike situasjoner. Se hva som gjelder i din situasjon på nav.no.


 

Meld fra til studiestedet ved langvarig sykdom

Det er viktig å holde undervisningsstedet orientert dersom du ikke får deltatt på obligatorisk undervisning eller ikke får tatt eksamen. Dersom studietiden blir forlenget med flere semestre kan du risikere å bli utestengt fra videre studier på grunn av manglende progresjon. Søk råd hos en studieveileder på studiestedet ditt. Det er også viktig å informere Lånekassen dersom du har studielån og du ikke klarer å følge undervisningen som planlagt. Du kan også ha rettigheter i forbindelse med sykdom fra Lånekassen.

Ung Kreft Har tilbud til ungdom mellom 15 og 35 år som er kreftsyke eller pårørende.

Kan jeg få forlenget tid ved eksamen?

Du kan snakke med studieveileder om mulighetene for tilrettelegging med studiestedet ditt. Hvis du av helsemessige grunner har behov for ekstra tid ved eksamen og/eller behov for å ta pauser underveis, kan du søke studiestedet om det. Det er viktig med legeerklæring som dokumenterer dine helseutfordringer.

Studentsamskipnaden

De fleste høyskoler og universiteter har en studentsamskipnad som blant annet tilbyr helse- og rådgivningstjenester. Dette kan være tilbud som fastlege, tannlege og psykolog og rådgivning om rettigheter fra Lånekassen og/eller NAV. Noen har også tilbud om samtalegrupper og sorgtjeneste.

Flere studentsamskipnader kan gi refusjon av helseutgifter (egenandeler) opp til frikortgrensen, for eksempel Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. De kan også gi refusjon for utgifter til tannlege. Sjekk hva som gjelder for ditt studiested.

Arbeidsavklaringspenger fra NAV

  • Dersom høyere utdanning blir godkjent som et yrkesrettet tiltak kan du få innvilget arbeidsavklaringspenger fra NAV.
  • Det finnes en egen jobbstrategi (pdf-fil) for personer under 30 år med nedsatt funksjonsevne.
  • Dersom du er under medisinsk behandling eller rehabilitering og har ytelser fra NAV kan du i prinsippet ikke studere, om dette ikke er et godkjent tiltak. Du kan likevel delta litt på studiestedet som en sosial aktivitet.

Student i utlandet

Dersom du studerer i utlandet og blir syk og har studert kortere enn 12 måneder eller har lån fra Lånekassen er du automatisk medlem av folketrygden i Norge. Medlemskap i folketrygden gir deg en rekke rettigheter fra NAV.

Dersom du skal studere i utlandet uten studielån fra Norge og studiene varer mer enn 12 måneder opphører ditt medlemskapet i folketrygden den dagen du reiser. Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden slik at du beholder dine rettigheter.