Til deg som er kollega

Som kollega til en som har fått kreft kan du oppleve å befinne deg i ukjent og utrygt landskap.

Å bli sett og forstått er viktig for alle – uansett om man er frisk eller syk. Det å vise interesse og imøtekommenhet overfor en kollega som har kreft, og forståelse for at han/hun befinner seg i en ny og vanskelig situasjon, kan bety veldig mye. 

Den som får kreft kan vise følelser og reaksjoner som kan være nye og utfordrende for deg som kollega. Du kan selv føle sjokk, bekymring og usikkerhet og ikke helt vite hva du skal si eller hvordan du skal håndtere den nye situasjonen. Det kan være godt å vite at det ikke finnes en «riktig» eller «feil» reaksjon – husk at alle er forskjellige.

Endret oppførsel overfor den syke? 

Når en kollega får kreft kan du oppleve at du endrer oppførselen overfor ham eller henne. Dette kan handle om at du føler deg usikker på hvordan du skal snakke med en som har en alvorlig sykdom, eller hvordan du skal håndtere sterke følelsesmessige reaksjoner. Hvor åpen din kollega er eller ønsker å være rundt sin situasjon, og hvor mye kontakt han/hun ønsker å ha underveis i sykefraværet spiller også inn. 

Jeg prøvde rett og slett å unngå Mette da hun hadde fått kreft. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre eller si.

Kollega til kreftpasient

Hva kan du som kollega gjøre?

Vis interesse og imøtekommenhet, og bli enig med den syke hvordan dere skal holde kontakten. Skal én kollega være bindeledd? Ønsker den syke å involvere flere? De fleste blir glade for oppmerksomheten som viser at kollegene bryr seg. En kort sms-hilsen eller e-post med jevne mellomrom kan fungere godt dersom telefonkontakt er vanskelig. 

Det kan være godt for den syke å bli behandlet så normalt som mulig. Det kan innebære at du sørger for at han/hun blir invitert til sosiale arrangementer og merkedager på arbeidsplassen, at han/hun holdes oppdatert ved å motta innkallinger til møter og får referater og beskjeder som gjelder alle i avdelingen, eller annet du tenker kan bidra til at din kollega føler seg inkludert.

Hva sier jeg til en kollega som har fått kreft?

Et godt råd er å spørre kollegaen din om hva han/hun trenger, og hva som vil være god hjelp. Noen vil klare seg selv, mens andre kan ha behov for bistand. Åpenhet og kommunikasjon er det viktigste du kan bidra med. Det er også viktig at kollegaen din ikke blir sosialt og arbeidsmessig isolert som følge av det enten tas for mye eller for lite hensyn til vedkommende. 

Det er fort gjort å komme med et velmenende, men vagt tilbud som «si fra hvis det er noe du trenger eller jeg kan hjelpe deg med». Mange kreftsyke orker ikke alltid å si fra selv, eller kan lure på om du virkelig ønsker å hjelpe. Isteden kan du for eksempel si:

  • Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg har tenkt mye på deg etter at jeg hørte om sykdommen din.
  • Jeg synes det er veldig trist å høre at du har fått kreft.
  • Jeg har litt vanskelig for å snakke om det, men jeg er veldig lei meg for at du er blitt syk.
  • Hvis du har lyst til å snakke med meg om hvordan du har det, vil jeg gjerne få invitere deg på te/kaffe/lunsj eller noe annet som passer.
  • Så godt å se deg her på jobb igjen.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–Fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Arbeid og studier

Informasjon og råd til deg som er arbeidstaker eller student med kreft – og til deg som er arbeidsgiver eller kollega.

Var dette nyttig?