Vi har samlet råd til deg som er pasient. Du har flere rettigheter når det gjelder hvor lenge du skal vente for å få behandling og hvem som skal behandle deg.