Når kan jeg få ny vurdering?

Du har rett til ny vurdering fra en annen legespesialist enn den som ga den første vurderingen. Vurderingen skjer på samme behandlingsnivå. Det betyr at dersom du får behandling på et lokalsykehus, kan du ikke nødvendigvis få vurdering på et universitetssykehus.

Det kan være aktuelt å be om fornyet vurdering dersom du er uenig i det planlagte behandlingsopplegget, eller er usikker på om diagnosen er riktig. Du behøver ikke å begrunne ditt krav om ny vurdering.

Hvem kan henvise meg?

Ny henvisning til en legespesialist må i utgangspunktet gis av fastlegen din. Retten gjelder bare en gang for samme tilstand.

Dersom fastlegen vurderer at det ikke foreligger grunner som tilsier at pasienten har noe å vinne på en ny vurdering, kan du ikke kreve ny vurdering etter bestemmelsen.

Kan jeg klage?

Du kan klage på manglende helse- og omsorgsoppgaver og oppfyllelse av retten til fornyet vurdering.