Rett til fornyet vurdering - Kreftforeningen
Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Rett til fornyet vurdering

Etter henvisning fra fastlege kan du få vurdert din helsetilstand på nytt, dette kalles også second opinion.

Når kan jeg få ny vurdering?

Du har rett til ny vurdering fra en annen legespesialist enn den som ga den første vurderingen. Vurderingen skjer på samme behandlingsnivå. Det betyr at dersom du får behandling på et lokalsykehus, kan du ikke nødvendigvis få vurdering på et universitetssykehus.

Det kan være aktuelt å be om fornyet vurdering dersom du er uenig i det planlagte behandlingsopplegget, eller er usikker på om diagnosen er riktig. Du behøver ikke å begrunne ditt krav om ny vurdering.

Ny henvisning til en legespesialist må i utgangspunktet gis av fastlegen din. Retten gjelder bare en gang for samme kreftdiagnose.

Kan fastlegen nekte å skrive henvisning til ny vurdering?

Det er fastlegen din som kan henvise til en fornyet vurdering.

Dersom fastlegen vurderer at det ikke foreligger grunner som tilsier at pasienten har noe å vinne på en ny vurdering, kan du ikke kreve ny vurdering etter bestemmelsen.

Kan jeg klage?

Du kan klage på manglende helse- og omsorgsoppgaver og oppfyllelse av retten til fornyet vurdering.