Fritt sykehusvalg og behandlingsvalg - Kreftforeningen
Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Fritt sykehusvalg og behandlingsvalg

Fritt sykehus- og behandlingsvalg innebærer at du kan velge sykehus eller behandlingssted selv.

Retten til fritt sykehus- og behandlingsvalg gjelder:

  • all planlagt undersøkelse, behandling eller utredning innen fysisk og psykisk helse
  • alle offentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentre som eies av et regionalt helseforetak
  • i noen tilfeller private sykehus, dersom det har blitt inngått avtale med det regionale helseforetaket

Valg av behandlingssted ved kreft.

Retten gjelder ikke valg av behandlingsnivå.

Du kan ikke velge å få utredning ved et sentralsykehus dersom sykdomstilstanden tilsier at det skal skje på et lokalsykehus. Du kan heller ikke velge å bli innlagt på en sengepost dersom du er henvist til en poliklinikk.

Du må betale høyere reiseutgifter.

Ved fritt sykehusvalg må du betale en høyere egenandel for reiseutgiftene. Egenandelen er begrenset til 400 kroner hver vei. Denne egenandelen inngår ikke i ordningen med egenandelstak og kan ikke føres på egenandelskortet.

Når kan jeg velge sykehus?

Fritt sykehusvalg gjelder fra det øyeblikket du får en henvisning fra fastlegen.

Retten til å velge sykehus gjelder ved de forskjellige trinnene underveis i helsehjelpen. Dette vil si at du kan få undersøkelse ved ett sykehus og behandling ved et annet. Helsepersonell vurderer om det er forsvarlig at du avbryter behandlingen på ett sykehus for så å fortsette ved et annet. Før du bestemmer deg for å bytte sykehus så er det lurt å snakke med legen din om det.

Det er ikke mulig å velge behandling i utlandet. 

Du må regne med flere reiser (undersøkelse, behandling, oppfølging). Dette betyr at du må betale egenandel for hver reise tur/retur.

Hvordan søke fritt sykehus- og behandlingsvalg?

Det er fastlegen som skriver en henvisning til det sykehuset du har valgt. Fastlegen vil også veilede deg om behandlingsstedet du har valgt, samt hvor lang ventetidene er på sykehuset. Du vil finne oversikt over ventetider på nettsidene til fritt sykehus- og behandlingsvalg. Det er variable ventetider for ulike krefttyper.

Hvilken plikt har sykehuset?   

Utgangspunktet er at sykehuset som du har valgt har plikt til å behandle deg uavhengig av bostedet ditt.

Det er et viktig unntak fra dette. Sykehuset kan avvise deg som pasient hvis de må prioritere pasienter fra egen region.