Retten til fritt behandlingsvalg gjelder:

  • all planlagt undersøkelse, behandling eller utredning innen fysisk og psykisk helse
  • alle offentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentre som eies av et regionalt helseforetak
  • i noen tilfeller private sykehus, dersom det har blitt inngått avtale med det regionale helseforetaket

Du kan også lese om om valg av behandlingssted ved kreft på Helsenorges sider.

Retten gjelder ikke valg av behandlingsnivå. Du kan ikke velge å få utredning ved et sentralsykehus dersom sykdomstilstanden tilsier at det skal skje på et lokalsykehus. Du kan heller ikke velge å bli innlagt på en sengepost dersom du er henvist til en poliklinikk.

Ved fritt sykehusvalg må du betale en høyere egenandel for reiseutgiftene. Egenandelen er inntil 400 kroner hver vei. Denne egenandelen inngår ikke i ordningen med egenandelstak og kan ikke føres på egenandelskortet.

Overlevelsen varier mellom sykehusene Derfor jobber Kreftforeningen for bedre registre over behandlingskvaliteten ved norske sykehus

Når kan jeg velge sykehus?

Fritt sykehusvalg gjelder fra det øyeblikket du får en henvisning fra fastlegen.

Retten til å velge sykehus gjelder ved de forskjellige trinnene underveis i helsehjelpen. Dette vil si at du kan få undersøkelse ved ett sykehus og behandling ved et annet. Helsepersonell vurderer om det er forsvarlig at du avbryter behandlingen på ett sykehus for så å fortsette ved et annet. Før du bestemmer deg for å bytte sykehus så er det lurt å snakke med legen din om det.

Det er ikke mulig å velge behandling i utlandet.

Du må regne med flere reiser (undersøkelse, behandling, oppfølging). Dette betyr at du må betale egenandel for hver reise tur/retur.

Råd fra fagfolk Snakk med oss om kreft. Hos oss treffer du sosionomer, spesialsykepleiere og jurister som gir råd og støtte. Ring21 49 49 21 Mandag til fredag: 09.00–15.45 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag til fredag: 09.00–15.45

Hvordan søke fritt sykehus- og behandlingsvalg?

Det er fastlegen som skriver en henvisning til det sykehuset du har valgt. Fastlegen vil også veilede deg om behandlingsstedet du har valgt, samt hvor lang ventetidene er på sykehuset. Foreløpig er det ikke mulig å sammenligne ventetider for kreftbehandling på internett.

Hvilken plikt har sykehuset?

Utgangspunktet er at sykehuset som du har valgt har plikt til å behandle deg uavhengig av bostedet ditt.

Det er et viktig unntak fra dette. Sykehuset kan avvise deg som pasient hvis de må prioritere pasienter fra egen region.