Spørsmål om rettigheter i forbindelse med koronaviruset?

Midlertidige endringer i helselovgivningen påvirker enkelte rettigheter, i hovedsak ventetider, fritt behandlingsvalg, ny vurdering, individuell plan og kontaktlege.

Se også vår temaside om korona og kreft


 

Retten til fritt behandlingsvalg gjelder:

  • all planlagt undersøkelse, behandling eller utredning innen fysisk og psykisk helse
  • alle offentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentre som eies av et regionalt helseforetak
  • i noen tilfeller private sykehus, dersom det har blitt inngått avtale med det regionale helseforetaket

Du kan også lese om om valg av behandlingssted ved kreft på Helsenorges sider.

Retten gjelder ikke valg av behandlingsnivå. Du kan ikke velge å få utredning ved et sentralsykehus dersom sykdomstilstanden tilsier at det skal skje på et lokalsykehus. Du kan heller ikke velge å bli innlagt på en sengepost dersom du er henvist til en poliklinikk.

Ved fritt sykehusvalg må du betale en høyere egenandel for reiseutgiftene. Egenandelen er inntil 400 kroner hver vei. Denne egenandelen inngår ikke i ordningen med egenandelstak og kan ikke føres på egenandelskortet.

Overlevelsen varier mellom sykehusene Derfor jobber Kreftforeningen for bedre registre over behandlingskvaliteten ved norske sykehus

Når kan jeg velge sykehus?

Fritt sykehusvalg gjelder fra det øyeblikket du får en henvisning fra fastlegen.

Retten til å velge sykehus gjelder ved de forskjellige trinnene underveis i helsehjelpen. Dette vil si at du kan få undersøkelse ved ett sykehus og behandling ved et annet. Helsepersonell vurderer om det er forsvarlig at du avbryter behandlingen på ett sykehus for så å fortsette ved et annet. Før du bestemmer deg for å bytte sykehus så er det lurt å snakke med legen din om det.

Det er ikke mulig å velge behandling i utlandet.

Du må regne med flere reiser (undersøkelse, behandling, oppfølging). Dette betyr at du må betale egenandel for hver reise tur/retur.

Snakk med oss Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, også spørsmål om korona og kreft. Vi hjelper både voksne og barn. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk. Ring21 49 49 21 Mandag–fredag: 09.00–15.00 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag–fredag: 09.00–15.00

Hvordan søke fritt sykehus- og behandlingsvalg?

Det er fastlegen som skriver en henvisning til det sykehuset du har valgt. Fastlegen vil også veilede deg om behandlingsstedet du har valgt, samt hvor lang ventetidene er på sykehuset. Foreløpig er det ikke mulig å sammenligne ventetider for kreftbehandling på internett.

Hvilken plikt har sykehuset?

Utgangspunktet er at sykehuset som du har valgt har plikt til å behandle deg uavhengig av bostedet ditt.

Det er et viktig unntak fra dette. Sykehuset kan avvise deg som pasient hvis de må prioritere pasienter fra egen region.