Filmene er laget av Kreftforeningen i samarbeid med Anita Salamonsen, professor i sosiologi og kreftforsker, samt tidligere ansatt i Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).

Filmene varer mellom 10 og 15 minutter hver. Alle gir oversiktskunnskap og avsluttes med oppgaver for diskusjon. Vi anbefaler at filmene sees i rekkefølge fra 1 til 4, da de bygger på hverandre.

1. Norske kreftpasienters bruk av alternativ behandling: Bakgrunn og relevans for helsepersonell

    

2. Pasientperspektiver: Hvorfor bruker kreftpasienter alternativ behandling?

   

3. Grensevandrere i ingenmannsland. Pasientsikkerhet og kreftpasienters bruk av alternativ behandling

   

4. Hvordan kommunisere med kreftpasienter om bruk av alternativ behandling?

Anita Salamonsen er professor i sosiologi ved RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet og forsker II ved Universitetet i Oslo, tilknyttet prosjektet CANCUL – Kreftoverlevelse på nye måter. Hun har tidligere jobbet 14 år hos NAFKAM, og arbeider i dag særlig med barn og unges involvering i ulike offentlige tjenester og i forskning, forståelser av kreftforløp der pasienters egne perspektiver inngår, utvikling av personsentrerte helse- og sosialtjenester, risikoforståelser og pasientsikkerhet knyttet til bruk av alternativ behandling og kommunikasjon mellom lege og pasient.

Stiftelsen Dam Logo

 

Filmene over er utarbeidet med støtte fra Stiftelsen Dam.