Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Pleiepenger

Du kan ha rett til pleiepenger hvis du pleier en nærstående i livets sluttfase eller ved tilsyn og pleie av sykt barn.

Pleiepenger skal dekke tapt arbeidsinntekt dersom du må være borte fra arbeidet ditt fordi du pleier en nærstående i livets sluttfase eller ved tilsyn og pleie av sykt barn. Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger. Det er ikke arbeidsgiverperiode ved pleiepenger. Dette betyr at NAV kan utbetale pleiepenger fra første dag du må være borte fra arbeidet ditt. Det kom nye regler for pleiepenger for pleie av sykt barn fra 01.10.2017.

Pleie av nærstående i livets sluttfase

Dersom du pleier en nærstående i livets sluttfase kan du ha rett til pleiepenger. En nærstående kan være et familiemedlem eller en person du har en nær relasjon til. Pleien må foregå i hjemmet til den som er syk eller i hjemmet til den som pleier. Pleiepenger kan gis for inntil 60 dager for hver pasient/pleietrengende. Dersom det er flere som skal pleie må dagene deles mellom disse. Flere personer kan ikke få pleiepenger for samme dag, men pleiepenger kan ellers tas ut fleksibelt, for eksempel tas ut i enkeltdager over flere uker/måneder.

Pleiepengene er som hovedregel det samme som din vanlige lønn, men utbetalingen er begrenset oppad til 561 804 kroner (6G). Hver person som skal pleie må søke om pleiepenger. Den som skal pleies må samtykke til pleien.

Du kan lese mer om pleiepenger for nærstående i livets sluttfase på NAV sine nettsider.

Pleie av sykt barn

Det kom nye regler for pleiepenger for pleie av sykt barn fra 01.10.2017. De som per 01.10.2017 mottok pleiepenger, skal motta pleiepenger etter tidligere regler ut vedtaksperioden. Dersom det søkes om videre pleiepenger, er det de nye reglene som gjelder. Det er ikke et krav at pleiebehovet har oppstått etter 01.10.2017 for å kunne søke om pleiepenger etter de nye reglene. Dette innebærer at personer som tidligere har fått avslag på pleiepenger eller søker pleiepenger for første gang for pleiebehov oppstått før denne datoen også kan søke etter de nye reglene. Det er de nye reglene som er beskrevet under.   

Pleiepenger kan gis når du har omsorg for et barn under 18 år som trenger tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade og du;

  • må oppholde deg på en helseinstitusjon mens barnet er innlagt, eller
  • må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie.  

Med pleiebehov menes for eksempel hjelp til stelle/hygiene, medisinering, forflytning og hjelp i spisesituasjoner. Det kan også være behov for stimulering, opplæring og trening i hjemmet. Med tilsynsbehov menes manglende evne til å klare seg alene. Barnet må ha behov for pleie og tilsyn hele tiden, ikke periodevis og/eller sporadisk, for at vilkåret for pleiepenger skal være tilstede.

Ved innvilgelse av pleiepenger får man en dagkonto på inntil 1300 dager som omsorgspersonene kan benytte over flere år. De første 260 dagene (1 år) utbetales pleiepengene med 100 prosent av inntektsgrunnlaget, som hovedregel det samme som din vanlige lønn, men begrenset oppad til 561 804 kroner (6G). De neste 1040 dager (4 år) utbetales pleiepengene med 66 prosent av inntektsgrunnlaget.

Det kan i helt spesielle tilfeller gis pleiepenger i en ny periode med 66 prosent av inntektsgrunnlaget. Dette kan for eksempel være aktuelt ved tilbakefall av kreft.  

Hvis barnet går på skole/skolefritidsordning, i barnehage eller har annen etablert tilsyns- eller avlastningsordning kan NAV gradere pleiepengene. Pleiepenger kan graderes ned til 20 prosent. To omsorgspersoner kan også dele inntil 100 prosent pleiepenger, dersom begge har minst 20 prosent pleiepenger. Dersom barnet har omfattende pleiebehov som krever at det er flere om pleien, kan to omsorgspersoner få 100 prosent pleiepenger samtidig.

Du kan søke og lese mer om pleiepenger for pleie av sykt barn på NAV sine nettsider.

Dersom du har spørsmål om pleiepenger kan du også få hjelp av veiledere med spesialkompetanse på pleiepenger ved å ringe NAV på telefon 55553333, tastevalg 3, deretter 2. 

Det er i disse dager stor politisk diskusjon rundt de nye reglene for pleiepenger og det kan komme ytterligere endringer i reglene. Vi oppdaterer siden fortløpende om eventuelle endringer.

Har du ikke rett til pleiepenger, kan omsorgsstønad og/eller hjelpestønad være alternativer. Dersom barnet er sykt i perioder/sporadisk slik at du må være borte fra arbeid gjelder omsorgsdager. Du også ha mulighet for velferds- eller omsorgspermisjon fra arbeidet ditt i særlige tilfeller (permisjon med eller uten lønn). Snakk med din arbeidsgiver eller sjekk Personalhåndboken for din arbeidsplass for å se hvilke ordninger dere har.