Midlertidig endringer hos Pasientreiser

Pasientreiser oppfordrer nå alle som kan bruke egen bil eller bli kjørt til behandling om å gjøre dette for å redusere koronasmitte.

Les også: Koronavirusutbruddet: Midlertidig endring for pasientreiser med bil (helsenorge.no)

Dersom pasienten ikke har egen bil eller kan bli kjørt gjelder vanlig regelverk som beskrevet på denne siden og på vår side om pasientens rettigheter til reise og opphold


 

Kan pårørende få dekket reiseutgifter?

For at du som pårørende skal få dekket reiseutgifter må det dokumenteres at pasienten av helsemessige årsaker trenger følge, såkalt ledsager. En ledsager kan være pårørende, men også en nabo eller venn. Som ledsager kan du få dekket reiseutgiftene dersom pasienten du følger har rett til å få dekket reiseutgiftene. Du betaler ikke egenandel for reisen slik som pasienten gjør.

Reglene for pasientreiser står i Pasientreiseforskriften. Hovedregelen for dekning av pasientreiser er at avstanden til behandlingsstedet må være mer enn 10 kilometer hver vei og reisen må koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. Dersom du bor i Oslo vil for eksempel lokal minstetakst bety sone 1.

Reisen dekkes etter en standardsats på 2,60 kroner per kilometer uavhengig av hvilke transportmiddel du har benyttet. For reiser over 300 kilometer dekker utgiftene tilsvarende rimeligste offentlig transportmiddel på strekningen i stedet for standardsatsen. 

Dersom dere har benyttet offentlig transport kan både pasient og ledsager få dekket reisen med standardsatsen per kilometer. Dersom dere har benyttet felles bil, dekkes kun èn standardsats per kilometer. 

Det finnes to måter å få dekket reisen på. Hvis du reiser med rekvisisjon, trenger du ikke legge ut for billettene. Er det behov for å bestille billetter må legen fylle i ledsagerens navn på rekvisisjonen.

Hvis dere reiser uten rekvisisjon, så må du/dere legge ut for reisen selv og få refundert reiseutgiftene etterpå

Du/dere kan søke om refusjon elektronisk eller sende inn reiseregningsskjema per post. Reiseregningsskjema må sendes inn senest 6 måneder etter at reisen ble foretatt. Du kan velge å søke sammen med pasient eller på egen hånd.

Snakk med oss Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, også spørsmål om korona og kreft. Vi hjelper både voksne og barn. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk. Ring21 49 49 21 Mandag–fredag: 09.00–15.00 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag–fredag: 09.00–15.00

Kan ledsager få dekket oppholdsutgifter?

Oppholdsutgifter dekkes ikke, med noen unntak:

  • Hvis du må overnatte som del av selve reisen, blir dette dekket.
  • Oppholdsutgifter kan dekkes med inntil det en tur/retur reise i perioden ville ha kostet, dersom ledsager velger å oppholde seg ved sykehuset mens pasienten er innlagt.
  • Tapt arbeidsinntekt kan dekkes på visse vilkår.
  • I helt spesielle tilfeller der sykehuset vurderer at det er medisinsk nødvendig at pårørende er til stede for at medisinsk behandling skal kunne gjennomføres, skal oppholdsutgiftene dekkes av behandlingsinstitusjonen.
Økonomisk støtte fra Kreftforeningen Har du dårlig råd, kan du vurdere å søke støtte for å få dekket utgiftene.

Sykehushotell

Hvis pasienten bor på sykehushotell under behandling, og du som pårørende bor på samme rom, betaler du en mindre sum i dobbeltrommet.

Hvis pasienten derimot er innlagt på sykehuset og du bor alene på sykehushotell, vil du måtte betale full pris. Prisene på sykehushotellene (særlig i Oslo) kan være høye. Det kan være lurt å undersøke andre rimeligere overnattingsmuligheter og priser på hotell. Enkelte sykehus har avtale med private utleiere i nærheten av sykehuset. Ta kontakt med sykehuset for å undersøke alternativene.

For kreftsyke barn og deres foreldre har noen sykehus tilgang på familieleiligheter.

 

Følge av kreftsykt barn

Hvis det syke barnet er under 18 år, kan foreldrene få dekket reisen når de følger barnet:

  • til og fra behandling
  • ved innlegging
  • ved utskriving

Behovet for følge trenger ikke dokumenteres for barn under 18 år, men søker du om refusjon som foresatt på vegne av barn mellom 12 år og 18 år, må oppmøtebekreftelse legges ved søknaden.

I noen tilfeller kan det av medisinske grunner være behov for at to personer følger. Behovet må da dokumenteres av barnets behandler. Dreier det seg om alvorlig syke barn, kan begge foreldrene følge barnet og få dekning.

Få hjelp med rettigheter Det er mange som kan hjelpe deg med regelverk og søknader.

Barnet har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under innleggelsen. Under særlig alvorlig sykdom kan begge foreldrene være hos barnet. Ofte legges det til rette slik at foreldre kan bo på rommet med barnet.

Det er en egen forskrift om barns opphold i helseinstitusjon.

Barn som besøker syke foreldre eller søsken

Barn som pårørende under 14 år kan få dekket nødvendige utgifter til reise for å besøke foreldre på sykehus. Pasienten må ha en livstruende sykdom, klarer ikke selv å reise hjem, og behandlingen må vare i minst to uker. Det må foreligge uttalelse fra behandlende lege. Dekningen er begrenset til en reise per uke.

Nytt fra 1. januar 2019 er at barn som pårørende til syke foreldre eller søsken kan få dekket utgifter for å reise til helsepersonell som skal ivareta deres behov for informasjon og oppfølging. Denne rettigheten gjelder til barnet fyller 18 år, og de er fritatt fra å betale egenandel frem til de fyller 16 år. Dette søkes om på papirskjema.

Mer informasjon om reise finner du på pasientreiser eller på telefon 915 05515.