Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Støtte til reise- og oppholdsutgifter

Som ledsager kan du få dekket reiseutgifter fra Pasientreiser. Legen må dokumentere at pasienten trenger følge.

Kan pårørende få dekket reiseutgifter?

For at du som pårørende skal få dekket reiseutgiftene må det dokumenteres at pasienten av helsemessige årsaker trenger følge, såkalt ledsager. En ledsager kan være pårørende, men også en nabo eller venn. Som ledsager kan du få dekket reiseutgiftene dersom den du følger har rett til å få dekket reiseutgiftene. Du betaler ikke egenandel for reisen slik som pasienten gjør.

Reglene for pasientreiser står i Pasientreiseforskriften. Hovedregel for dekning av pasientreiser er at avstanden til behandlingsstedet må være mer enn 10 kilometer hver vei og reisen må koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. Dersom du bor i Oslo vil for eksempel lokal minstetakst bety sone 1.

Reisen dekkes etter en standardsats på 2,30 kroner per kilometer uavhengig av hvilke transportmiddel du har benyttet. For reiser over 300 kilometer dekker utgiftene tilsvarende rimeligste offentlig transportmiddel på strekningen i stedet for standardsatsen. 

Dersom dere har benyttet offentlig transport kan både pasient og ledsager få dekket reisen med standardsatsen per kilometer. Dersom dere har benyttet felles bil, dekkes kun èn standardsats per kilometer.

Det finnes to måter å få dekket reisen på. Hvis du reiser med rekvisisjon, trenger du ikke legge ut for billettene. Er det behov for å bestille billetter må legen fylle i ledsagerens navn på rekvisisjonen.

Hvis du reiser uten rekvisisjon, så må du legge ut for reisen selv og få refundert reiseutgiftene etterpå

Du kan søke om refusjon elektronisk eller sende inn reiseregningsskjema per post. Reiseregningsskjema må sendes inn senest 6 måneder etter at reisen ble foretatt. Du kan velge å søke sammen med pasient eller på eget skjema. 

Kan ledsager få dekket oppholdsutgifter?

Oppholdsutgifter dekkes ikke, med noen unntak:

  • Hvis du må overnatte som del av selve reisen, blir dette dekket.
  • Oppholdsutgifter kan dekkes med inntil det en tur/retur reise ville ha kostet, dersom ledsager velger å oppholde seg ved sykehuset mens pasienten er innlagt.
  • Tapt arbeidsinntekt kan dekkes på visse vilkår.
  • I helt spesielle tilfeller der sykehuset vurderer at det er medisinsk nødvendig at pårørende er til stede for at medisinsk behandling skal kunne gjennomføres, skal oppholdsutgiftene dekkes av behandlingsinstitusjonen.

Sykehushotell

Hvis pasienten bor på sykehushotell under behandling, og du som pårørende bor på samme rom, betaler du en mindre sum i dobbeltrommet.

Hvis pasienten derimot er innlagt på sykehuset og du bor alene på sykehushotell, vil du måtte betale full pris. Prisene på sykehushotellene (særlig i Oslo) kan være høye. Det kan være lurt å undersøke andre rimeligere overnattingsmuligheter og priser på hotell. Enkelte sykehus har avtale med private utleiere i nærheten av sykehuset. Ta kontakt med sykehuset for å undersøke alternativene.

For kreftsyke barn og deres foreldre har noen sykehus tilgang på familieleiligheter.

Mer informasjon om reise finner du på pasientreiser eller på telefon 05515.

Følge av kreftsykt barn

Hvis det syke barnet er under 18 år, kan foreldrene få dekket reisen når de følger barnet:

  • til og fra behandling
  • ved innlegging
  • ved utskriving

Behovet for følge trenger ikke dokumenteres for barn under 18 år, men søker du om refusjon som foresatt på vegne av barn mellom 12 år og 18 år, må oppmøtebekreftelse legges ved søknaden.

I noen tilfeller kan det av medisinske grunner være behov for at to personer følger. Behovet må da dokumenteres av barnets behandler. Dreier det seg om alvorlig syke barn, kan begge foreldrene følge barnet og få dekning.

Barnet har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under innleggelsen. Under særlig alvorlig sykdom kan begge foreldrene være hos barnet. Ofte legges det til rette slik at foreldre kan bo på rommet med barnet.

Det er en egen forskrift om barns opphold i helseinstitusjon.

Barn som besøker syke foreldre

Barn som pårørende under 14 år kan få dekket nødvendige utgifter til reise for å besøke foreldre på sykehus. Pasienten må ha en livstruende sykdom, klarer ikke selv å reise hjem, og behandlingen må vare i minst to uker. Det må foreligge uttalelse fra behandlende lege. Dekningen er begrenset til en reise per uke.

Reisen kan bestilles hos pasientreiser, telefon 05515