Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Sosialhjelp og bostøtte

Er du i en vanskelig økonomisk situasjon, kan økonomisk sosialhjelp og bostøtte være viktige ordninger å kjenne til.

Kan jeg få sosialhjelp?

Dersom du ikke har nok penger til nødvendige utgifter som mat, strøm og boutgifter kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp. For å kunne få sosialhjelp må du

  • være over 18 år
  • ha lovlig opphold og fast bopel i Norge
  • ha utnyttet alle andre muligheter til å forsørge deg selv, for eksempel arbeidsinntekt, trygdeytelser eller egne midler

Hvis du har penger i banken, eller annen realiserbar formue, så kan det kreves at du bruker/realiserer disse midlene før du kan få økonomisk sosialhjelp.

Selv om du har noe inntekt kan du likevel ha rett på sosialhjelp slik at du får et forsvarlig livsopphold. Denne ytelsen kalles supplerende sosialhjelp.

Økonomisk sosialhjelp skal i utgangspunktet være en kortvarig ytelse.

Hvor mye kan jeg få i sosialhjelp?

Staten har gitt veiledende satser for sosialhjelp, men noen kommuner har egne fastsatte satser. Satsene skal kun være veiledende for beregning av sosialhjelpen i den enkelte sak. NAV skal gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov og din totale livssituasjon.

Hvis du har utgifter til behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut eller lignende, kan du også søke om å få dette dekket av NAV.

NAV skal samtidig hjelpe deg med råd og veiledning om dine rettigheter og muligheter og vurdere tiltak som kan gjøre deg økonomisk selvhjulpen, for eksempel økonomisk rådgivning

Hvordan søker jeg?

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. Hovednummeret til NAV er 55 55 33 33. Det er lurt å bestille en time for samtale med en saksbehandler. Du har anledning til å ta med deg en venn eller bekjent på møtet.

Dersom du er syk eller av andre grunner ikke har mulighet til å oppsøke NAV-kontoret, kan du be om at en ansatt fra NAV kommer hjem til deg.

Hvis du trenger hjelp til å skrive søknaden skal NAV-kontoret hjelpe deg.

Du må fylle ut et søknadsskjema og vedlegge nødvendig dokumentasjon som belyser ditt hjelpebehov. I alle tilfeller må du dokumentere inntektene og utgiftene som du har. Du skal få et skriftlig svar på søknaden. Du kan klage på vedtaket. 

Dersom du er i en økonomisk krisesituasjon så kan du søke nødhjelp. En slik søknad skal behandles raskt slik at du sikres penger til mat inntil din søknad om livsopphold er vurdert.

Kan jeg få bostøtte?

Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om ordningen, men det er kommunen som har all kontakt med søkere og som du skal søke til. 

Hovedregelen er at alle over 18 år kan søke bostøtte. Er du under 18 år med eget barn, kan du likevel søke. Studenter får ikke bostøtte med mindre studiet er ledd i et offentlig arbeidskvalifiserende tiltak, eller dersom studenten har egne barn.

Slik søker du bostøtte.

Kontakt kommunen der du bor for å få råd og veiledning. Her får du også hjelp med søknaden.

Det er månedlige vedtak. Får du et positivt vedtak, overføres søknaden din automatisk til neste måned. Dersom det skjer endringer, må du melde fra til kommunen.

Les mer om bostøtte hos Husbanken.