Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Sosialhjelp og bostøtte

Er du i en vanskelig økonomisk situasjon, kan økonomisk sosialhjelp og bostøtte være viktige ordninger å kjenne for deg.

Pia Kjøs Utengen

Sosionom

Dersom du ikke har nok penger til nødvendige utgifter som mat, strøm og boutgifter vil du kunne få økonomisk sosialhjelp. For å kunne få sosialhjelp må du

  • være over 18 år
  • ha lovlig opphold og fast bopel i Norge
  • ha vurdert alle andre muligheter til å forsørge deg selv som arbeidsinntekt, trygdeytelser, underholdsbidrag eller egne midler

Selv om du har noe inntekt kan du likevel ha rett på sosialhjelp slik at du får et forsvarlig livsopphold. Denne ytelsen kalles supplerende sosialhjelp.

Økonomisk sosialhjelp skal i utgangspunktet være en kortvarig ytelse.

Hvis du har penger i banken, eller annen realiserbar formue, så kan det kreves at du anvender disse midlene før du kan få økonomisk sosialhjelp.

Hvor mye kan jeg få i sosialhjelp?

Staten har gitt veiledende satser for sosialhjelp, og noen kommuner har egne fastsatte satser. Disse satsene er kun veiledende for utmålingen i den enkelte sak. NAV skal gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov og din totale livssituasjon.

NAV skal samtidig hjelpe deg med råd og vurdere mulige tiltak som kan gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Hvis du har utgifter til behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut eller lignende, kan du søke om å få dette dekket av NAV.

Hvordan søker jeg?

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. Hovednummeret til NAV er 55 55 33 33. Det er lurt å bestille en time for samtale med en saksbehandler. Du har anledning til å ta med deg en venn eller bekjent på møtet.

Dersom du er syk eller av andre grunner ikke har mulighet til å oppsøke NAV-kontoret, kan du be om at en ansatt fra NAV kommer hjem til deg.

Hvis du trenger hjelp til å skrive søknaden skal NAV-kontoret hjelpe deg.

Du må fylle ut et søknadsskjema og vedlegge nødvendig dokumentasjon for å belyse ditt hjelpebehov. I alle tilfeller må du dokumentere inntektene og utgiftene som du har. Du skal få et skriftlig svar på søknaden.

Dersom du er i en økonomisk krisesituasjon så kan du søke nødhjelp. En slik søknad skal behandles raskt slik at du sikres penger til mat inntil din søknad om livsopphold er vurdert.

Kan jeg få bostøtte?

Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om ordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkere.

Hovedregelen er at alle over 18 år kan søke bostøtte. Er du under 18 år med eget barn, kan du likevel søke. Studenter får ikke bostøtte med mindre studiet er ledd i et offentlig arbeidskvalifiserende tiltak, eller dersom studenten har egne barn.

Slik søker du bostøtte.

Kontakt kommunen der du bor for å få råd og veiledning. Her får du også hjelp med søknaden.

Det er månedlige vedtak. Får du et positivt vedtak, overføres søknaden din automatisk til neste måned. Dersom det skjer endringer, må du melde fra til kommunen.

Les mer om bostøtte hos Husbanken.