Økonomisk støtte fra kreftforeningen Vi kan hjelpe deg som har store utgifter som ikke dekkes av det offentlige.