Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Kompresjonsstrømper ved lymfødem

Kompresjonsstrømper, støttebandasjer og pulsator er hjelpemidler i lymfødembehandling. Du kan få disse hjelpemidlene gjennom din fysioterapeut eller din behandlingshjelpemiddelenhet.

Pia Kjøs Utengen

Sosionom

Lymfødem kan oppstå etter fjerning av lymfeknuter og etter strålebehandling. Det er en kronisk sykdom som gir væskeansamling eller hevelse i armer og ben. Andre deler av kroppen kan også rammes. 

Det er fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling som behandler lymfødem. Hjelpemidler i behandlingen er kompresjonsstrømper, støttebandasjer og pulsator (trykkmassasjeapparat).

Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for dekning av utgifter til behandlingshjelpemidler i lymfødembehandling. Du finner oversikt over de ulike behandlingshjelpemiddelenhetene, ulike behandlingshjelpemidler og søknadsskjema hos behandingshjelpemidler.no. De fleste behandlingshjelpemiddelenhetene har avtale med fysioterapeuter som har spesialkompetanse i lymfødembehandling. Fysioterapeuten tar mål og kan bestille og tilpasse kompresjons- og bandasjemateriell for deg. 

Tidligere kunne utgifter til kompresjonsmateriell dekkes gjennom grunnstønad fra folketrygden. Denne regelen er endret, se rundskrivet til folketrygdlovens § 6-3 e.

Kreftforeningen har en økonomisk støtteordning for pasienter med dårlig økonomi.