Lymfødem kan oppstå etter fjerning av lymfeknuter og etter strålebehandling. Det er en kronisk sykdom som gir væskeansamling eller hevelse i armer og ben. Andre deler av kroppen kan også rammes.

Det er fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling som behandler lymfødem. Hjelpemidler i behandlingen er kompresjonsstrømper, støttebandasjer og pulsator (trykkmassasjeapparat).

Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for dekning av utgifter til behandlingshjelpemidler i lymfødembehandling. Du finner oversikt over de ulike behandlingshjelpemiddelenhetene, ulike behandlingshjelpemidler og søknadsskjema hos behandingshjelpemidler.no. De fleste behandlingshjelpemiddelenhetene har avtale med fysioterapeuter som har spesialkompetanse i lymfødembehandling. Fysioterapeuten tar mål og kan bestille og tilpasse kompresjons- og bandasjemateriell for deg.

Tidligere kunne utgifter til kompresjonsmateriell dekkes gjennom grunnstønad fra folketrygden. Denne regelen er endret, se rundskrivet til folketrygdlovens § 6-3 e.

Kreftforeningen har en økonomisk støtteordning for pasienter med dårlig økonomi.

Var denne siden nyttig?