Medisiner og utstyr på blå resept

Du kan få dekket medisiner og medisinsk utstyr for langvarige og alvorlige sykdommer. Dette kan dekkes gjennom ulike ordninger:

  • Forhåndsgodkjent refusjon, legen kan skrive ut medisin/legemidler, næringsmidler og medisinsk utstyr direkte på blå resept.
  • Individuell stønad, legen kan på vegne av deg søke om å få medisiner/ legemidler som ikke er forhåndsgodkjent for refusjon på blå resept. Dette gjelder også næringsmidler til spesielle formål, for eksempel næringsdrikker/proteinpulver, jern-, kalium- og magnesiumtilskudd og ulike vitaminer.
  • Bidragsordningen, her kan du selv søke om å få dekket utgifter du har hatt til reseptfrie medisiner/legemidler. 
  • Revaksinering etter stamcelletransplantasjon får du dekket på blå resept gjennom Blåreseptforskriften § 4.

Du kan lese mer om hva som kan dekkes på blå resept i blåreseptforskriften.

Hva må jeg betale?

Når du henter ut medisiner, medisinsk utstyr eller næringsmidler på blå resept må du betale en egenandel på 39 prosent av prisen, men begrenset til 520 kroner hver utlevering. Hver utlevering skal dekke forbruk for 3 måneder. Egenandelen inngår i egenandelstak 1, og du får frikort når du har betalt egenandeler for 2460 kroner for inneværende år. Du skal da ikke betale noe ut resten av året.

Barn under 16 år og minstepensjonister skal ikke betale egenandel på blå resept.

Medisinbytte

Når du er på apoteket for å hente ut medisiner kan apoteket foreslå at du bytter til et rimeligere alternativ. Denne medisinen skal ha samme virkestoff og virkning. Ordningen heter Medisinbytte i apotek.

Det er opp til deg å velge å bytte, men refusjonen gjelder kun for det rimeligste alternativet. Dersom du ikke vil bytte må du betale mellomlegget selv og og beløpet kan ikke skrives av på egenandelskortet. Legen kan reservere mot medisinbytte dersom det er medisinske grunner til det. Legen din får ikke beskjed fra apoteket om at du har byttet medisin. Du bør informere legen din dersom du bytter medisin. 

Kan jeg få dekket andre medisiner og medisinsk utstyr?

Reseptfrie medisiner/legemidler og næringsmidler kan i noen tilfeller dekkes gjennom bidragsordningen. Hovedregelen er at du kan få dekket 90 prosent av utgifter som overstiger 1927 kroner (egenbetaling for 2020). Denne “egenandelen” inngår ikke i frikortordningen. Søknaden må være sendt inn til HELFO innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.

I bidragsordningen kan du blant annet få dekket:

  • legemiddel på hvit resept er avviklet, men det finnes en overgangsordning
  • bandasjemateriell/medisinsk utstyr/reseptfrie legemidler i behandling av kroniske sår, for eksempel kreftsår

En fullstendig liste over hva som kan dekkes i bidragsordningen finner du her.