Medisiner og utstyr på blå resept

Du kan få medisiner og medisinsk utstyr for langvarige og alvorlige sykdommer på blå resept.

  • Forhåndsgodkjent refusjon, legen kan skrive ut medisin/legemidler, næringsmidler og medisinsk utstyr direkte på blå resept.
  • Individuell stønad, legen kan på vegne av deg søke om å få medisiner/ legemidler som ikke er forhåndsgodkjent for refusjon på blå resept. Dette gjelder også næringsmidler til spesielle formål, for eksempel næringsdrikker/proteinpulver, jern-, kalium- og magnesiumtilskudd og ulike vitaminer.
  • Bidragsordningen, her kan du selv søke om å få dekket utgifter du har hatt til medisiner/legemidler på hvit resept. 1.1.2018 kom det er nytt regelverk for legemidler på hvit resept.
  • Revaksinering etter stamcelletransplantasjon får du dekket på blå resept (Blåreseptforskriften § 4)

Hva må jeg betale?

For medisiner på blå resept betaler du en egenandel per utlevering fra apoteket. Egenandelen utgjør 39 % av kostnaden på medisinen/utstyret, men du skal ikke betale mer enn kroner 520 som er maksimal egenandelsbeløp per utlevering.

Egenandelen inngår i egenandelstak 1, og du får frikort når du har betalt kroner 2 205 per kalenderår. Etter det er medisinene gratis.

Barn under 16 år og minstepensjonister skal ikke betale egenandel.

Apoteket kan bytte til rimeligere legemiddel

Når du er på apoteket for å hente ut medisiner på blå resept kan apoteket foreslå at du bytter til et rimeligere alternativ. Denne medisinen skal ha samme virkestoff og virkning og kalles ofte “kopimedisin”.

Det er opp til deg å velge å bytte, men refusjonen gjelder kun for det rimeligste alternativet. Dersom du ikke vil bytte må du betale mellomlegget selv og og beløpet kan ikke skrives av på egenandelskortet. Legen er pålagt å skrive ut kostnadseffektive medisiner og må godkjenne det spesielt dersom et dyrere legemiddel skal benyttes. Legen din får ikke beskjed fra apoteket om at du har byttet medisin. Et godt råd er å informere legen din om dette neste gang du skal dit.

Kan jeg få dekket andre medisiner og medisinsk utstyr?

Medisiner/legemidler og næringsmidler på hvit resept kan i noen tilfeller dekkes gjennom bidragsordningen. Bidragsordningen omfatter også medisinsk utstyr og reseptfrie medisiner/legemidler som for eksempel bandasjer, salver og kremer.

Hovedregelen er at du kan få dekket 90 prosent av utgifter som overstiger 1825 kroner (egenbetaling for 2017). Denne “egenandelen” inngår ikke i frikortordningen.

Søknaden må være sendt inn til HELFO innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.