Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Økonomisk rådgiving

Sykdom påvirker ofte privatøkonomien i form av reduserte inntekter og økte utgifter. Hva kan du gjøre for å få oversikt over økonomien?

Pia Kjøs Utengen

Sosionom

Sett opp en oversikt

En oversikt over alle inntekter og utgifter kan hjelpe deg å se hva du selv kan gjøre for å avhjelpe økonomien.

Har du banklån?

Ta kontakt med banken din om lånet blir vanskelig å betjene. Du kan for eksempel søke banken om betalingsutsettelse eller om avdragsfrihet (mest vanlig ved boliglån) i en periode. Ved refinansiering er det viktig å være oppmerksom på eventuelle avtaler tilknyttet lånet, for eksempel fasterenteavtale. Har du vanskelig for å betjene boliglånet og banken ikke kan hjelpe deg, kan startlån fra Husbanken være en mulighet. 

Har du kredittkort og/eller forbrukslån?

Skaff deg oversikt, og betal ned om mulig. Kredittkort og forbrukslån er dyre lån. Ha dialog med kreditorene. 

Har du lån fra Lånekassen?

Har du problemer med å betale studielånet, kan du søke om betalingsutsettelse med eller uten rentefritak. Er du student og syk kan du ha rett på sykestipend.

Hvorfor ha oversikt over det økonomiske?

Oversikt over din økonomiske situasjon, inntekter og utgifter, både nå og i fremtiden, bidrar til forutsigbarhet og trygghet.

Trenger du gjeldsrådgivning?

NAV har en økonomirådstelefon (800 GJELD) og chat-tjeneste som kan gi råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen.

Kommunen tilbyr også økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning til sine innbyggere. Ta kontakt med ditt NAV-kontor/kommune dersom du ønsker en avtale med en rådgiver.

Har du ekstrautgifter ved sykdommen?

Pasientreiser og NAV gir informasjon og refunderer utgifter. Husk foreldelsesfristen på seks måneder for å få dekket utgifter.

Har du riktig skattetrekk?

Få informasjon om ditt skattekort eller bestill nytt skattekort på Skatteetaten hvis du er i tvil. Skatteetaten har også en chat-tjeneste som kan svare på generelle spørsmål om skattekort, selvangivelse og skatteoppgjør.

Kan du få særfradrag for store sykdomsutgifter?

Skatteetaten skriver at bestemmelsen om særfradrag for store sykdomskostnader er opphevet fra om med inntektsåret 2012, men at det er gitt overgangsregler som faser ut særfradraget og som vil gjelde inntil ny ordning er vedtatt.

Har du forsikringer?

Skaff deg oversikt over hva du har av forsikringer privat, gjennom jobben, gjennom tjenestepensjonsordninger som KLP, Statens Pensjonskasse og andre, eller gjennom fagforeningen. Kanskje kan du få premiefritak under sykdom? Få oversikt over betingelser for utbetaling. Husk at forsikring for kritisk sykdom kan ha en foreldelsesfrist på ett år fra diagnosetidspunktet for å sette frem krav.

Skal noen dø?

Har du oversikt over økonomien til den som eventuelt blir igjen etter deg? Forutsigbarhet både for deg og den gjenlevende kan skape trygghet. Søk råd hos NAV, tjenestepensjonsordninger, forsikringsselskaper, arbeidsgiver, fagforening og liknende.

Har Kreftforeningen økonomiske støtteordninger for pasienter?

Kreftforeningen har legater og gavemidler til kreftpasienter som har fått økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling.