Spørsmål om rettigheter i forbindelse med koronaviruset?

NAV har laget en «korona-veiviser» som svarer på hvilke regler som gjelder i ulike situasjoner. Se hva som gjelder i din situasjon på nav.no.

Se også vår temaside om korona og kreft

Les også om Husbankens tiltak i forbindelse med koronaviruset under Økonomiske problemer som følge av koronapandemien? på husbanken.no

_________________________________________________________________________________

Sett opp en oversikt

En oversikt over alle inntekter og utgifter kan hjelpe deg å se hva du selv kan gjøre for å avhjelpe økonomien.

Har du banklån?

Ta kontakt med banken din om lånet blir vanskelig å betjene. Du kan for eksempel søke banken om betalingsutsettelse eller om avdragsfrihet (mest vanlig ved boliglån) i en periode. Ved refinansiering er det viktig å være oppmerksom på eventuelle avtaler tilknyttet lånet, for eksempel fasterenteavtale. Har du vanskelig for å betjene boliglånet og banken ikke kan hjelpe deg, kan startlån fra Husbanken være en mulighet.

Har du kredittkort og/eller forbrukslån?

Skaff deg oversikt, og betal ned om mulig. Kredittkort og forbrukslån er dyre lån. Ha dialog med kreditorene.

Har du lån fra Lånekassen?

Har du problemer med å betale studielånet, kan du søke om betalingsutsettelse med eller uten rentefritak. Er du student og syk kan du ha rett på sykestipend.

Trenger du gjeldsrådgivning?

NAV har en økonomirådstelefon (800 GJELD) og chat som kan gi råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen.

Nav har også økonomiske rådgivere/gjeldsrådgivere som kan bistå med kontakt og forhandling med kreditorene, og blant annet bistå med å søke gjeldsordning. Ta kontakt med ditt NAV-kontor/kommune dersom du ønsker en avtale med en rådgiver.

Har du ekstrautgifter ved sykdommen?

Pasientreiser og NAV gir informasjon og kan refundere og/eller gi støtte til utgifter ved sykdom. Husk foreldelsesfristen for å få refundert utgifter, ofte seks måneder.

Har du riktig skattetrekk?

Få informasjon om ditt skattekort eller bestill nytt skattekort på Skatteetaten hvis du er i tvil. Skatteetaten har også en chat som kan svare på generelle spørsmål om skattekort, selvangivelse og skatteoppgjør.

Kan du få særfradrag for store sykdomsutgifter?

Særfradrag for store sykdomskostnader er opphevet fra om med inntektsåret 2012, men at det er gitt overgangsregler. Dette gjelder for de som har fått særfradrag for store sykdomskostnader for inntektsårene 2010 og 2011, forutsatt at vilkårene for særfradrag fortsatt er oppfylt. En annen ordning som kan være aktuell dersom du ha hatt lav inntekt over tid og som “ikke kan anses tilstrekkelig til et nødvendig, nøkternt underhold” er skattebegrensning ved liten skatteevne.

Har du forsikringer?

Skaff deg oversikt over hva du har av forsikringer, privat, gjennom jobben, gjennom tjenestepensjonsordninger som KLP, Statens Pensjonskasse og andre, eller gjennom fagforeningen. Kanskje kan du få premiefritak under sykdom? Få oversikt over betingelser for utbetaling. Husk at forsikring for kritisk sykdom kan ha en foreldelsesfrist på ett år fra diagnosetidspunktet for å sette frem krav.

Skal noen dø?

Har du oversikt over økonomien til den som eventuelt blir igjen etter deg? Søk råd hos NAV, tjenestepensjonsordninger, forsikringsselskaper, arbeidsgiver, fagforening og liknende.

Har Kreftforeningen økonomiske støtteordninger for pasienter?

Kreftforeningen har legater og gavemidler til kreftpasienter som har fått økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling.