Sykehusoppholdet

Under sykehusoppholdet har barnet en rekke rettigheter, blant annet

  • rett til samvær med foreldre
  • foreldre skal få dekket utgifter
  • barnet skal få aktivisering og undervisning

Det er egen forskrift om barns opphold i helseinstitusjon.

Pleiepenger

Du kan få dekket tap av inntekt dersom du har måttet ta fri fra jobben fordi barnet ditt er alvorlig sykt eller innlagt på sykehus. Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger. Det er mulig å få graderte pleiepenger, hvis barnet har annet tilsyn. NAV har egen Pleiepengetelefon du kan ringe for mer informasjon: 55 55 33 33, tastevalg 3, så 3.

Omsorgslønn

Hvis du ikke har opparbeidet deg rett til pleiepenger gjennom jobben din, kan du ha rett til omsorgslønn.

Hjelpestønad

Hvis det er du selv som gir barnet ditt pleie eller tilsyn, kan du søke om hjelpestønad. Hjelpestønad gjelder uavhengig om mor eller far er i jobb da barnet ble sykt, og gis i tillegg til annen inntekt.

Opplæringspenger

Opplæringspenger kan dekke utgifter hvis en eller begge foreldre må ta fri fra jobben for å få opplæring i barnets sykdom og pleie av barnet. Opplæringen må være nødvendig. Støtte kan gis selv om barnet er fylt 18 år.

Opplæringen må skje ved godkjent helseinstitusjon eller i helseinstitusjonens regi. Montebellosenteret arrangerer blant annet slike kurs.

Opplæringspengene tilsvarer sykepenger. Legen må dokumentere behov.

Omsorgspenger ved kronisk sykdom

Alle foreldre har rett til å ta fri fra jobben med lønn når barnet er sykt og trenger omsorg og er under 12 år. Har du ett barn har du rett til 10 dager og har du mer enn to barn har du rett til 15 dager.

Hvis barnet har kronisk sykdom eller funksjonshemming økes antallet dager med 10 dager per barn som er kronisk sykt frem til barnet fyller 18 år.

Hvis du er alene om omsorgen for barna, har du dobbelt så mange dager.

Mer om omsorgspenger hos NAV.

Grunnstønad

Hvis barnets sykdom medfører ekstra utgifter kan grunnstønad være riktig ytelse.

Reise- og oppholdsutgifter

Når et barn er sykt og du som forelder må følge barnet til og fra behandling, har du krav på å få dekket reiseutgifter og oppholdsutgifter.

Var denne siden nyttig?