Når et barn blir sykt, får familien ofte ekstra utgifter. Mange må være borte fra arbeidet i perioder for å følge barnet til behandling, eller pleie barnet i hjemmet. Som forelder kan du ha ulike rettigheter.

Økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Kreftforeningen kan gi økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling.

Støtte til oppholds- og reiseutgifter

Når et barn er sykt, og du som forelder må følge barnet til og fra behandling, kan du få dekket utgiftene dine. Du kan også få informasjon hos Pasientreiser på telefon 915 05 515.

Råd fra fagfolk Snakk med oss om kreft. Hos oss treffer du sosionomer, spesialsykepleiere og jurister som gir råd og støtte. Ring21 49 49 21 Mandag til fredag: 09.00–15.00 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag til fredag: 09.00–15.00

Sykehusoppholdet

Under sykehusoppholdet har barnet en rekke rettigheter, blant annet rett til samvær med foreldrene, foreldrene skal få dekket utgiftene sine, og barnet skal få aktivisering og undervisning. Det er egen forskrift om barns opphold i helseinstitusjon. På Helsedirektoratets sider kan man også finne kommentarer til forskriften.

Omsorgspenger

Alle foreldre har rett til å ta fri fra jobb med lønn i inntil 10 dager per kalenderår, når barnet er sykt og trenger omsorg. Dette gjelder ut året barnet fyller 12 år. Det er anledning til å søke om flere dager ved kronisk sykdom.

Pleiepenger

Du kan få dekket tap av inntekt om du må ta fri fra jobb fordi barnet er innlagt på sykehus, eller trenger kontinuerlig pleie og tilsyn i hjemmet.

Omsorgsstønad

Hvis du ikke har rett til pleiepenger men yter omsorg/pleie, kan du søke om omsorgsstønad fra kommunen (tidligere kalt omsorgslønn).

Grunn- og hjelpestønad

Hvis barnets sykdom fører til nødvendige ekstrautgifter som du ikke hadde tidligere, kan du søke om grunnstønad hos NAV.

Hvis barnet har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, kan du søke om hjelpestønad hos NAV.

Opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger hvis du må være borte fra arbeid mens du deltar i nødvendig opplæring, fordi barnet har en funksjonshemning eller langvarig sykdom. Du kan søke opplæringspenger hos NAV.

Sykestipend ved utdanning

Som pårørende kan du søke om sykestipend fra Lånekassen, hvis du ikke kan følge undervisningen på grunn av sykdom hos barn under 12 år.

Hvis pasienten går på videregående skole, kan man ha rett på sykestipend fra Lånekassen.