Følge av kreftsykt barn

Når det syke barnet er under 18 år, kan minst en av foreldrene få dekket reiseutgifter når dere følger barnet:

  • til og fra lege, behandling og lignende
  • ved innleggelse dekkes reise for begge foreldrene
  • ved utskriving

Behovet for følge trenger ikke dokumenteres for barn under 18 år. I noen tilfeller kan det av medisinske grunner være behov for at to personer følger. Dette må dokumenters av lege. Les mer under Støtte til reise- og oppholdsutgifter.

Råd fra fagfolk Snakk med oss om kreft. Hos oss treffer du fagpersoner som gir råd og støtte. Vi er her i hele sommer, med noe redusert åpningstid. Ring21 49 49 21 Mandag til fredag: 10.00–14.00 Send epostEpost Svar innen 72 timer

Sykehusoppholdet

Under sykehusoppholdet har barnet en rekke rettigheter, blant annet

  • ha en av foreldrene hos seg, begge ved alvorlig og livstruende sykdom
  • foreldrene skal få dekket utgifter
  • barnet skal få aktivisering og undervisning

Det er egen forskrift om barns opphold i helseinstitusjon.

Pleiepenger

Pleiepenger skal dekke tapt arbeidsinntekt dersom du må være borte fra arbeidet ditt fordi du pleier et sykt barn.

Pleiepenger kan gis når du har omsorg for et barn under 18 år som trenger tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade og du;

  • må oppholde deg på en helseinstitusjon mens barnet er innlagt, eller
  • må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie.

Fra 01.02.2018 kan du også ha rett til pleiepenger ved pleie av en person over 18 år som har en utviklingshemning og som er livstruende eller svært alvorlig syk.

Omsorgsstønad

Hvis du ikke har rett til pleiepenger, men har pleieoppgaver, kan du søke omsorgsstønad, ofte kalt omsorgslønn fra kommunen. Det kreves ofte at du har søkt eller samtidig søker hjelpestønad.

Hjelpestønad

Dersom barnet trenger tilsyn og pleie, og dette gis av privatpersoner, for eksempel dere som foreldre, kan dere søke hjelpestønad.

Grunnstønad

Hvis barnets sykdom medfører ekstra utgifter dere ikke hadde tidligere, kan dere ha rett til grunnstønad.

Opplæringspenger

Opplæringspenger skal dekke tapt arbeidsinntekt dersom en eller begge foreldre må ta fri fra jobben for å få nødvendig opplæring i barnets sykdom og pleie av barnet. Støtte kan gis selv om barnet er fylt 18 år.

Opplæringen må skje ved en godkjent helseinstitusjon eller ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter. Montebellosenteret arrangerer blant annet kurs som er godkjent for opplæringspenger.

Omsorgspenger ved kronisk sykdom

Alle foreldre som er i arbeid har normalt rett til å være hjemme fra arbeid med lønn, det vil si bruke omsorgdager når barnet deres er sykt og er under 12 år. Har du ett barn under 12 år har du rett til 10 dager og har du mer enn to barn under 12 år, har du rett til 15 dager. Hvis du er alene om omsorgen for barnet/barna, har du rett til dobbelt antall omsorgsdager.

Dersom barnet har en kronisk sykdom eller funksjonshemming kan du søke om 10 ekstra omsorgsdager per barn som er kronisk sykt frem til barnet fyller 18 år.

Student

Du kan få sykestipend hvis du ikke kan følge undervisningen på grunn av  sykdom hos barn under 12 år.

Økonomisk støtte

Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling.

Var denne siden nyttig?