Finner du ikke kommunen din her? Kontakt servicekontoret eller hjemmetjenesten for å få vite om det finnes en kreftkoordinator.

Alle lenker går til kommunenes nettsider

Drammen

Hemsedal – kontakt kommunens servicekontor: http://www.hemsedal.kommune.no/

Hol

Hole – kontakt kommunens servicekontor: https://www.hole.kommune.no/

Hurum / Røyken

Kongsberg – kontakt kommunens servicekontor: https://www.kongsberg.kommune.no/

Lier

Modum

Nedre Eiker

Ringerike

Øvre Eiker

Var denne siden nyttig?