Finner du ikke kommunen din her? Kontakt servicekontoret eller hjemmetjenesten for å få vite om det finnes en kreftkoordinator.

Alle lenker går til kommunenes nettsider

Alta

Hammerfest / Kvalsund

Nordkapp – kontakt servicekontoret

Måsøy

Porsanger

Sør-Varanger

Vadsø

Var denne siden nyttig?