Ja til Rosa forskjellsbehandling

Hver dag får ni kvinner i Norge beskjed om at de har fått brystkreft. Alle disse er forskjellige og fortjener unik behandling. Derfor er persontilpasset brystkreftbehandling viktig.

Vis omtanke – bær en Rosa sløyfe i oktober.

Undersøk brystene selv

Hvis du jevnlig ser og kjenner på brystene dine, blir du lettere oppmerksom på forandringer som kan tyde på brystkreft.

Start din egen innsamling

Tenk kreativt og be de rundt deg om å støtte