Bli støttespiller for Rosa sløyfe

Bedrifter som vil være med på kampanjen og bruke Rosa sløyfes logo i markedsføring, må inngå et samarbeid med Rosa sløyfe.

Rosa sløyfes logo og ordmerket «Rosa sløyfe» er varemerkeregistrert og det er Kreftforeningen og Brystkreftforeningen som har enerett på bruk av Rosa sløyfe i Norge.

Bedrifter som vil bidra må garantere et minimumsbidrag og følge våre retningslinjer for logobruk. Reglene har vi laget for å beskytte symbolet vårt og for at vi skal kunne få gjennomslag for kampanjen vår år etter år. Vi ønsker derfor også å begrense bruken av sløyfen til oktober måned.

Ja, vi er interessert i å støtte Rosa sløyfe

  • Hva skal støttespilleren gjøre for Rosa sløyfe?
  • Hva forventer støttespiller å bidra med til Rosa sløyfe?
  • Hva trenger dere av oppfølging fra Rosa sløyfe i forbindelse med aktiviteten?

Var dette nyttig?