Hvilke prosjekter som får støtte etter Rosa sløyfe-aksjonen bestemmes etter en utlysning av midler når aksjonen er avsluttet. Det er styret i Rosa sløyfe-aksjonen som tildeler midler og søknadene vurderes av internasjonale fageksperter med kompetanse på temaet.

Robot skal hjelpe brystkreftpasienterNeste år vil kvinner som har eller utredes for arvelig brystkreft kunne chatte med roboten Rosa om alt de lurer på.

Tildeling av 2017-midlene: 24 millioner kroner til norsk brystkreftforskning

Takket være det rosa engasjementet i hele landet, ble 24 millioner kroner delt ut til fem norske forskere som skal forske på senskader etter brystkreft.

Torsdag 23. august 2018 ble midlene fra Rosa sløyfe-aksjonen 2017 delt ut. Aksjonstemaet var «senskader etter brystkreft» og totalt fem forskningsprosjekter fikk støtte til å forske på akkurat dette.

– Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere. I dag overlever heldigvis 9 av 10 brystkreft, men for mange har den tøffe behandlingen en høy pris: De får senskader, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

 • Minst én av tre kvinner som overlever brystkreft får senskader. For noen blir livet så forandret at det går hardt utover livskvaliteten.

– Forskning på senskader etter brystkreftbehandling er helt avgjørende for å bedre hverdagen til de som er rammet, og ikke minst for at færre skal få senskader i fremtiden, sier Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen.

Disse prosjektene fikk støtte:

 • Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret, Institutt for populasjonsbasert kreftforskning, er den av de fem forskerne som fikk aller mest. Hun ble tildelt 7 millioner kroner for prosjektet «Forebygge og mestre seneffekter etter brystkreft».
 • Peter Fedorcsak fra Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet fikk 5 673 750 kroner for prosjektet «Fertilitetsbevarende behandling ved brystkreft».
 • Kristin Reinertsen fra Oslo Universitetssykehus Ullevål ble tildelt 5 454 900 kroner for prosjektet «Seneffekter og arbeidsliv etter brystkreft».
 • Anders Tveita fra Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus ble tildelt 3 150 000 kroner for prosjektet «Utvikling av en målrettet CAR T-celle-basert immunterapi mot brystkreft».
 • Inger Thune fra Oslo Universitetssykehus Ullevål fikk 2 721 350 kroner for prosjektet «Fysisk aktivitet sin betydning for aldring og bivirkninger av moderne brystkreftbehandling».

Tildelingen av 2016-midlene: Over 20 millioner til prosjekter som skal forske på arvelig brystkreft

I oktober 2017 delte Rosa sløyfe ut inntektene fra aksjonen i 2016, hvor arvelig brystkreft var hovedtema.

– Dette er takket være et enormt engasjement fra det norske folk. Vi gleder oss til å se resultatene av forskningen i fremtiden, uttalte generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, i forbindelse med tildelingen.

Disse prosjektene fikk støtte:

 • Prosjektleder Per Lønning, Universitetet i Bergen, tildeles 6 000 000 kroner til et forskningsprosjekt som ser på mer målrettet terapi for pasienter med arvelig brystkreft. Prosjektet er en del av to pågående kliniske studier.
 • Prosjektleder Cathrine Bjorvatn, Haukeland, tildeles 3 799 000 kroner for et forskningsprosjekt som skal designe, implementere og evaluere nytten og tiltroen til en app. Appen utvikles for å assistere pasienter som gjennomgår gentesting for mulig arvelig brystkreft.
 • Prosjektleder Eivind Hovig, Oslo Universitetssykehus, tildeles 6 000 000 kroner for et prosjekt som skal levere en kunnskapsdatabase for videre utvikling av persontilpasset medisin for arvelig brystkreft.
 • Prosjektleder Marijke Van Ghelue, Universitetssykehuset Nord-Norge, tildeles 4 000 000 kroner til et forskningsprosjekt som skal utføre genetisk analyse av 300 pasienter med bryst- og/eller eggstokkreft. Prosjektet vil danne en kunnskapsbase for bedre å kunne vurdere risiko og klinisk behandling for pasienter og deres pårørende.
 • Prosjektleder Eli Marie Grindedal, Oslo Universitetssykehus, tildeles 1 000 000 kroner til et forskningsprosjekt som har som mål å øke kapasiteten på genetisk testing. Det overordnede målet til prosjektet er å gi alle brystkreftpasienter som har krav på det mulighet til å ta en gentest, for dermed å forbedre behandlingen.

Betydningen av støtte fra Rosa sløyfe

Vi har spurt noen av forskerne om å fortelle om forskningsprosjektene sine. I de korte videoene kan du se og høre hva pengene samlet inn gjennom Rosa sløyfe-aksjonen brukes til.

Brystkreft er mange ulike sykdommer – hvordan kan vi gi riktig behandling til hver pasient?

Anne-Lise Børresen-Dale, Oslo Universitetssykehus
Tittel på prosjektet: Molekylære mekanismer ved brystkreft.

Hvordan kan vi forutsi kreftsvulstens respons på cellegift?

Stian Knappskog, Universitetet i Bergen.
Tittel på prosjektet: Genetiske endringer som påvirker effekt av cellegiftbehandling.

Nye biomarkører for å oppdage brystkreft

Lars Akslen, Universitetet i Bergen
Tittel på prosjektet: Nye biomarkører og behandlingsmål ved kreft i bryst og prostata.

Var denne siden nyttig?