Årets tema: Senskader etter brystkreftbehandling

Gjennom årets Rosa sløyfe-aksjon ønsker vi å øke kunnskapen om senskader etter brystkreftbehandling.

Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere. I dag overlever heldigvis 9 av 10 brystkreft. Men for minst en av tre overlevere har behandlingen en høy pris: Livet blir ikke det samme som før de fikk kreft. De får senskader.

De fleste er forberedt på bivirkninger i forbindelse med behandlingen, men få forventer senskader i lang tid etter at man er kreftfri – kanskje for alltid. Senskader er ofte smertefullt og hemmende, og mange får problemer med å innfri både egne og andres forventninger, enten de er fra familie, venner og ikke minst, arbeidsgivere. Man klarer ikke like mye som før, selv om en gjerne ville. Mange synes det er vanskelig å snakke om plagene, fordi de har fått «livet i gave».

For stadig flere som overlever brystkreft, gjenstår kampen om å bli frisk. Pengene fra årets Rosa sløyfe-aksjon skal gå til forskning på senskader. Økt kunnskap vil gjøre det lettere å forstå og akseptere at kreftfri ikke alltid betyr det samme som frisk.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om årets tema.