Hvilke prosjekter som får støtte etter Rosa sløyfe-aksjonen bestemmes etter en utlysning av midler når aksjonen er avsluttet. Det er styret i Rosa sløyfe-aksjonen som tildeler midler og søknadene vurderes av internasjonale fageksperter med kompetanse på temaet.

Betydningen av støtte fra Rosa sløyfe

Vi har spurt noen av forskerne om å fortelle om forskningsprosjektene sine. I de korte videoene kan du se og høre hva pengene samlet inn gjennom Rosa sløyfe-aksjonen brukes til.

Brystkreft er mange ulike sykdommer – hvordan kan vi gi riktig behandling til hver pasient?

Anne-Lise Børresen-Dale, Oslo Universitetssykehus
Tittel på prosjektet: Molekylære mekanismer ved brystkreft.

Hvordan kan vi forutsi kreftsvulstens respons på cellegift?

Stian Knappskog, Universitetet i Bergen.
Tittel på prosjektet: Genetiske endringer som påvirker effekt av cellegiftbehandling.

Nye biomarkører for å oppdage brystkreft

Lars Akslen, Universitetet i Bergen
Tittel på prosjektet: Nye biomarkører og behandlingsmål ved kreft i bryst og prostata.