Årets Rosa sløyfe-utlysning er aktiv. Midlene til denne utlysningen kommer fra Rosa sløyfe 2019. Aksjonen holdes i oktober hvert år i regi av Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Temaet for aksjonen i 2019 var persontilpasset brystkreftbehandling.

I årets utlysning ønsker vi å støtte norske forskningsmiljøer som kan bidra til å utvikle bedre, persontilpassede behandlingsmetoder for brystkreftpasienter.

Søknadsfristen 31. mars 2020 klokken 13.00 er absolutt. Kreftforeningen aksepterer kun søknader som sendes inn elektronisk via SøknadsWeb. Søknad og vedlegg må skrives på engelsk.

Vi ser frem til å motta din søknad. Du står også fritt til å videresende denne informasjonen til dine kollegaer.