I oktober 2017 delte Rosa sløyfe ut inntektene fra aksjonen i 2016, hvor arvelig brystkreft var hovedtema.

– Dette er takket være et enormt engasjement fra det norske folk. Vi gleder oss til å se resultatene av forskningen i fremtiden, uttalte generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, i forbindelse med tildelingen.

Disse prosjektene fikk støtte:

Prosjektleder Per Lønning, Universitetet i Bergen, tildeles 6 000 000 kroner til et forskningsprosjekt som ser på mer målrettet terapi for pasienter med arvelig brystkreft. Prosjektet er en del av to pågående kliniske studier.

Prosjektleder Cathrine Bjorvatn, Haukeland, tildeles 3 799 000 kroner for et forskningsprosjekt som skal designe, implementere og evaluere nytten og tiltroen til en app. Appen utvikles for å assistere pasienter som gjennomgår gentesting for mulig arvelig brystkreft.

Prosjektleder Eivind Hovig, Oslo Universitetssykehus, tildeles 6 000 000 kroner for et prosjekt som skal levere en kunnskapsdatabase for videre utvikling av persontilpasset medisin for arvelig brystkreft.

Prosjektleder Marijke Van Ghelue, Universitetssykehuset Nord-Norge, tildeles 4 000 000 kroner til et forskningsprosjekt som skal utføre genetisk analyse av 300 pasienter med bryst- og/eller eggstokkreft. Prosjektet vil danne en kunnskapsbase for bedre å kunne vurdere risiko og klinisk behandling for pasienter og deres pårørende.

Prosjektleder Eli Marie Grindedal, Oslo Universitetssykehus, tildeles 1 000 000 kroner til et forskningsprosjekt som har som mål å øke kapasiteten på genetisk testing. Det overordnede målet til prosjektet er å gi alle brystkreftpasienter som har krav på det mulighet til å ta en gentest, for dermed å forbedre behandlingen.