Rosa sløyfes logo og ordmerket «Rosa sløyfe» er varemerkeregistrert og det er Kreftforeningen og Brystkreftforeningen som har enerett på bruk av Rosa sløyfe i Norge.

De som vil være med på kampanjen og bruke Rosa sløyfes logo i markedsføring, må inngå et samarbeid med Rosa sløyfe, garantere et minimumsbidrag og følge våre retningslinjer for logobruk.

Reglene har vi laget for å beskytte symbolet vårt og for at vi skal kunne få gjennomslag for kampanjen vår år etter år. Vi ønsker derfor også å begrense bruken av sløyfen til oktober måned.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.