Ingen får nøyaktig den samme kreftsvulsten. En behandling som fungerer hos noen, kan ha liten effekt hos andre.

Persontilpasset brystkreftbehandling er en strategi som sørger for at hver enkelt får behandlingen de responderer best på. Mens noen blir friske av en operasjon, er et lengre løp med både cellegift, stråling og hormoner riktig for andre. Jo mer presis behandling, jo bedre livskvalitet får de som overlever. Og heldigvis overlever over 90 prosent brystkreft i dag.

Men, vi trenger fremdeles mer kunnskap. Den dårligste formen for behandling, er den som ikke virker. Mer forskning gjør at vi på forhånd kan forutsi hva som vil hjelpe den enkelte pasient.

Midlene fra årets Rosa sløyfe-aksjon skal gå til forskning på persontilpasset brystkreftbehandling. Alle skal ha tilbud om best mulig behandling, men ikke alle skal ha den samme behandlingen.

Derfor sier vi ja til rosa forskjellsbehandling.

Vis omtanke – bær en Rosa sløyfe i oktober.

Kjøp sløyfen

Om brystkreft

  • Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner med rundt 3500 nye tilfeller hvert år. Det er ni kvinner som får diagnosen hver dag
  • I dag lever 49 344 personer i Norge som har eller har hatt brystkreft
  • 3568 kvinner og 28 menn fikk brystkreft i 2018
  • Andelen kvinner som overlever brystkreft er økende. Ifølge Kreftregisteret lever 90,7 prosent av alle kvinner som får brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen
  • 650 kvinner og 7 menn døde av brystkreft i 2018

Les mer

 

TEMA

Derfor forskjellsbehandler vi brystkreftpasienter

Les mer
Anne Lise Ryel og Ellen Harris Utne. Foto.KRONIKK

Vi fikk begge brystkreft, men ulik behandling

Les mer
Hans Eikedsal portrett.EKSPERTEN SVARER

– Bedre persontilpasset behandling er fremtiden

Les mer
Tre damer – tre år – tre kreftdiagnoserPERSONLIG HISTORIE

Tre damer – tre år – tre kreftdiagnoser

Les mer
«Dette er flaut og noe jeg ikke vil fortelle til noen»PERSONLIG HISTORIE

«Dette er flaut og noe jeg ikke vil fortelle til noen»

Les mer
«Puppegjengen» er mer enn bare pupperPERSONLIG HISTORIE

«Puppegjengen» er mer enn bare pupper

Les mer

Tidligere års tema

Hvert år løfter Rosa sløyfe et informasjonstema som skal løfte en viktig problemstilling innenfor brystkreftområdet og bidra til å øke kunnskapen om brystkreft. Her finner du en oversikt over hvilke tema vi tidligere har fokusert på.

Les mer