Ventetiden på å bli utredet for brystkreft og starte behandlingen er lang. I 2011 var temaet viktigheten av å sikre bedre rettigheter for brystkreftpasienter og å jobbe for å senke ventetiden på behandling og rekonstruksjon av bryst.

I 2011 ble det gitt støtte til fem forskningsprosjekter på til sammen 14 millioner kroner.