Unike kvinner fortjener unik behandling

89 prosent av alle brystkreftpasienter lever fem år etter at de har fått diagnosen. Men behandlingen kan være tøff. Mer forskning på bedre diagnostisering vil føre til at flere får personlig tilpasset kreftbehandling og at færre blir overbehandlet. Dette vil spare mange kreftpasienter for varige bivirkninger og sørge for riktigere bruk av ressurser i kreftbehandlingen.

Vi har etter aksjonen i 2012 bevilget støtte til fem forskningsprosjekter. En av forskerne som har fått støtte fra Rosa sløyfe er Anne-Lise Børresen-Dale: