Stadig flere overlever brystkreft. Men om lag en av fire kvinner som lever med brystkreft kommer til å dø av sykdommen. De har brystkreft med spredning til andre organer, og for dem vil behandlingen ha som mål å begrense sykdommen, lindre smerter og forlenge livet. I 2014 og 2015 rettet vi oppmerksomheten mot dem som har fått en av livets mest ubarmhjertige beskjeder: du kan ikke bli frisk.

Å være alvorlig syk er en påkjenning for den syke og for omgivelsene. Vissheten om at man ikke kan bli frisk gjør belastningen mange ganger større. Noen får fysiske plager av behandlingen. Mange forteller om motløshet, avmakt og depresjon.Usikkerheten er stor og spørsmålene mange: Hvor lenge har jeg igjen? Hvordan skal jeg fortelle det til familie og venner? Hva skjer når jeg dør?

I mange år har Rosa sløyfe-aksjonen pekt på en stadig mer positiv overlevelsesstatistikk. Og vi skal fortsette å glede oss over ethvert framskritt. Men noen kvinner havner på feil side av statistikken. De er unge og gamle kvinner, kvinner med ambisjoner og livskraft, kvinner som elsker noen og blir elsket tilbake. De er kvinner som andre kvinner, men de kan ikke bli friske. I oktober bærer vi en Rosa sløyfe i omtanke for alle som rammes av brystkreft.