I nærmere ti år har det vært refusjon på såkalte seksualtekniske hjelpemidler i Norge. Denne ordningen skal blant annet komme kreftpasienter til gode.

En fersk undersøkelse blant Brystkreftforeningens medlemmer med senskader, viser at to av tre kvinner har opplevd seksuelle utfordringer etter kreftbehandlingen. Denne høsten skal Rosa sløyfe-aksjonen gi drahjelp til at flere tør å snakke om seksualitet og samliv etter kreft, slik at flere kan få hjelpen de fortjener.

Større utvalg etter nytt anbud

Tross en stor andel kvinner som har hatt eller lever med kreft i Norge, har mesteparten av pengene gått til hjelpemidler for menn siden ordningen kom i stand i 2009, forteller Solberg.

– En mulig forklaring er at produktene rettet mot menn gjerne har vært dyrere, samtidig som produktutvalget har vært større enn for kvinner. Samtidig vet vi at flere menn enn kvinner rapporterer om seksuelle problemer etter kreftoperasjoner, selv om vi vet at kvinner også har utfordringer. Mørketallene er nok store blant kvinner, sier hun.

Dette har imidlertid endret seg etter den siste anbudsrunden som førte til en ny avtale fra 1. oktober 2017, hvor Quintet og Alere er de to leverandørene som har inngått avtale med NAV om levering av denne typen hjelpemidler.

– Etter den siste anbudsrunden er produktspekteret blitt større. Nå er ordningen mye mer interessant og relevant også for kvinner, sier Solberg.

Gjelder uansett diagnose

Vilkåret for å få rekvisisjon på et av produktene er i henhold til folketrygdloven «varig, det vil si over to år, nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte», og hjelpemiddelet må være vurdert av lege som nødvendig og hensiktsmessig.

– Med andre ord er det ikke diagnosespesifikt hvem som kan få rekvisisjon. Alle leger i Norge kan rekvirere disse hjelpemidlene, både fastleger og spesialister, sier Solberg, og fortsetter:

– Hjelpemidlene er medisinsk godkjente og nøye utvalgt. Blant annet er det tre sexologer som har vært med i utvelgelsen av produktene.

Anonymisert

Som bruker trenger du verken tenke på regningen eller uroe deg for å få intime helseutfordringer blottlagt for andre. Rekvisisjonsskjemaet kan sendes direkte til oss fra lege. Vi sender ut hjelpemiddel i en nøytral forsendelse til pasienten, mens regningen går til NAV, forteller Solberg.

Daglig leder i Quintet
Daglig leder i Quintet, en av leverandørene som har inngått en avtale med NAV, forteller at det har kommet flere produkter som er aktuelle for kvinner etter den siste anbudsrunden.

Strategi for seksuell helse

Det finnes ikke norske tall som kan si noe om omfanget av seksuell dysfunksjon på befolkningsnivå, ifølge Helse- og omsorgsdepartementets strategi for seksuell helse «Snakk om det!». Det er likevel kjent at blant andre brystkreftpasienter kan oppleve seksuelle utfordringer, både på grunn av bivirkninger fra og senskader av behandling. Ifølge sexolog Randi Gjessing, er manglende lyst og smerter ved samleie de vanligste seksuelle problemene kvinner med brystkreft oppsøker hjelp for.

Seksualtekniske hjelpemidler kan være hjelpemidler som hjelper deg til å få orgasme, eller dilatorer som kan brukes til å tøye skjeden dersom den oppleves stiv eller du er spent på/gruer deg til å ha samleie, har Gjessing tidligere uttalt.

 

 

Denne vibratoren kan plasseres sikkert og diskret i trusen med en magnetisk klips, og gir god stimulering av kvinnens sensitive vulvaområde. Trusevibratoren egner seg blant annet godt til kvinner etter overgangsalder, og øker blodgjennomstrømming og følsomhet i området med nedsatt sensibilitet. Vibratoren har en diskret fjernkontroll, men kan også brukes uten (Foto/kilde: Quintet)
Vibrasjonspute. Foto.
Denne vibrasjonsputen har en kurvet utforming som skal gi en best mulig stimulering av kvinnens sensitive vulvaområde. Vibrasjonsputen egner seg blant annet til kvinner etter overgangsalder. Den kan brukes i alle typer undertøy og har en diskret fjernkontroll. (Foto/kilde: Quintet)
Fingervibrator. Foto.
Fingervibrator brukes til direkte og punktvis stimulering av klitoris, labia og perineum – eller hele vulvaområdet samtidig hvis dette er ønskelig. Den ergonomiske utformingen gjør dette mulig. Vibratoren kan brukes ved nedsatt lyst eller manglende evne til å oppnå orgasme. Den er også nyttig ved smertefull og stram bekkenbunnmuskulatur siden vibrasjon fremmer avspenning. (Foto/kilde: Quintet)
Et dilatorsett. Foto.
Et dilatorsett består av flere dilatorer i ulike diameter og lengde. Dilatorsett kan benyttes når skjeden må holdes tøyelig og fleksibel for å hindre plagsomme arrdannelser eller stivhet. (Foto/kilde: Quintet)

 

Hjelpemidler rettet mot kvinner som kan rekvireres:

 • Dilatorsett i mykt materiale (silikon)
 • Dilatorsett i hardt materiale (plast)
 • Fingervibrator
 • Vibrator for kvinner (vibrasjonspute)
 • Vibrator for kvinne som plasseres i truse (trusevibrator)

 

Hvem kan få hjelpemidler til seksuallivet?

Dersom du på grunn av sykdom eller skade er avhengig av å bruke hjelpemidler for å bedre seksuallivet, kan du ha rett til slike hjelpemidler. Sykdommen eller skaden må forventes å vare i minst 2 år. Hjelpemidlene skal som hovedregel ikke brukes for å behandle sykdom eller skade (Kilde: NAV).

Trenger du mer informasjon?

Du kan finne mer informasjon om ulike hjelpemidler for seksuallivet på www.hjelpemiddeldatabasen.no under produktgruppe 09 54. Her finner du nyttig informasjon om både hjelpemidler som omfattes av rammeavtalene og andre produkter.

 

Fakta om seksualitet og senskader etter brystkreftbehandling:

I august 2018 utførte Rosa sløyfe en spørreundersøkelse blant Brystkreftforeningens medlemmer som lever med senskader. Undersøkelsen hadde 1758  respondenter.

 • To av tre (65 prosent) har opplevd negative endringer i følelses- og seksuallivet – for majoriteten av disse har endringene vært vedvarende.
 • Senskader som tørre slimhinner og psykiske reaksjoner er hovedårsakene til at følelses- og seksuallivet har endret seg.
 • 70 prosent har mindre lyst på sex enn før.
 • En av fire (21 prosent) synes det er problematisk å snakke om de seksuelle utfordringene med partneren sin.
 • 67 prosent har ikke fått informasjon om senskader og seksuelle utfordringer eller tilbud om hjelp for å bedre problemene.
 • Ytterst få (5 prosent) har tatt opp problemene med fastlegen i håp om å få hjelp.
 • 88 prosent har ikke fått informasjon om at de kan få støtte fra Nav til innkjøp seksualtekniske hjelpemidler etter kreftbehandling. Bare 7 prosent har fått det.

 

 

Eva Hongshagen, Brystkreftforeningen