De fleste er forberedt på bivirkninger i forbindelse med kreftbehandling, men få forventer flere helseplager i lang tid etter at man er kreftfri. Likevel opplever mer enn én av tre brystkreftopererte slike plager etter avsluttet behandling.

Utdatert

Hvilke pasienter som kan forvente hvilke helseplager som følge av behandlingen er foreløpig vanskelig å si sikkert.

– Dagens kunnskap er basert på eldre behandlingsmetoder. Det er et stort behov for mer kunnskap og forskning på seneffekter av den behandlingen vi gir i dag, sier onkolog og forsker Kristin Valborg Reinertsen.

– Det er viktig både for dem som lever med seneffekter nå, slik at vi kan få kunnskap om hvordan de kan behandles, men også for dem som kommer etter, slik at vi i fremtiden kan forebygge seneffekter i større grad enn hva vi har kunnskap om i dag, sier forskeren.

Hva er en seneffekt?

Reinertsen forteller at en seneffekt er definert som en plage som varer mer enn ett år etter behandling, eller en plage som oppstår etter behandling.

– Det er variasjon i tidspunkt, hyppighet og styrke fra person til person. Noen kan fortsette livet som før sykdommen uten plager, mens andre får større utfordringer og gjerne flere plager og seneffekter på en gang. Mellom disse ytterpunktene er det mange variasjoner, sier Reinertsen.

Seneffekter kan gjøre det utfordrende å innfri både egne og andres forventninger om at livet skal bli som før. Og om ikke livet blir helt som før, synes mange det er vanskelig å snakke om plagene.

Fatigue mest utbredt

Blant de mest omtalte seneffektene blant brystkreftbehandlede er fatigue.

– Vi skiller mellom akutt trøtthet og kronisk trøtthet. Det er vanskelig å beskrive fatigue, men en trøtthet som ikke går over er en beskrivelse som går igjen. Det finnes ingen prøve som kan påvise fatigue, derfor er det opplevelsen som beskrives som kan hjelpe oss å forstå tilstanden, forklarer Reinertsen.

– I befolkningen generelt opplever 11 prosent fatigue. Blant brystkreftbehandlede er tallet 36 prosent, det er altså mer enn én av tre som opplever fatigue etter å ha blitt behandlet for brystkreft.

Årsaken til fatigue er fremdeles ukjent, og tilstanden forsøkes per i dag å behandles med fysisk aktivitet og psykologiske behandlingsformer som kognitiv terapi og stressmestring.

(Saken er opprinnelig publisert i Brystkreftforeningens medlemsblad Athene)

Seneffekter

Fatigue

 • Beskrives som en opplevelse av varig trøtthet og lavt energinivå, søvn/hvile hjelper ikke
 • Fatigue er gjerne sammensatt av trøtthet, lite energi, konsentrasjonsproblemer og svekkede kognitive evner som hukommelse
 • Fysisk aktivitet og psykologiske behandlingsformer som kognitiv terapi og stressmestring kan hjelpe på plagen

Lavt stoffskifte

 • Kan forårsakes av strålebehandling
 • Kan blant annet påvirke vekt og energinivå
 • Behandles med medisiner i tablettform

Hjertesykdom

 • Kan skyldes cellegiftbehandling (epirubicin), antistoffbehandling (Herceptin) eller strålebehandling (i hvert fall slik den ble gitt tidligere)
 • Behandles med kombinasjonsmedikamenter
 • Kan være reversibel og behandles, men ikke alltid

Tidlig overgangsalder

 • Kreftbehandling kan påvirke fertilitet negativt og gi tidlig overgangsalder, ofte med mer intense hetetokter og tørrhet i skjeden enn ved naturlig overgangsalder.
 • Unge pasienter kan få tilbud om fertilitetsbevarende tiltak. Det pågår også studier som ser på muligheten for en pause i endokrinbehandling for å oppnå graviditet, og hvordan dette påvirker risiko for tilbakefall
 • Det forskes på gode behandlingsmetoder for å lette overgangsplager

Hetetokter

 • Regnes som en bivirkning av endokrinbehandling, men også som en seneffekt fordi behandlingen varer i fem eller ti år. 1 av 5 avslutter behandlingen for tidlig på grunn av sterke plager med blant annet hetetokter
 • Studier har vist at akupunktur kan ha effekt hos enkelte, ikke-hormonelle behandlingsregimer kan også forsøkes inkludert

Nerveskader

 • Kan oppleves som prikking, brenning, følelsesløshet i fingre og tær, hender eller føtter. I noen tilfeller kan man oppleve muskelsvakhet, ustø gange, balanseproblemer
 • Lite forskningsdata på området.

Seksualitet

 • Brystkreftbehandling kan gi nedsatt lyst, både fysisk og psykisk. Kan henge sammen med andre seneffekter som hetetokter, fatigue og endret kroppsbilde, men kan også være et resultat av behandlingen i seg selv
 • Tørre slimhinner kan gi smerter ved samleie. Kan behandles med hormonfrie stikkpiller som kan kjøpes reseptfritt på apoteket

Lymfødem

 • Lymfødem er hevelser og væskeansamlinger som oppstår fordi drenasjen fra lymfene reduseres. Dette kan oppstå når lymfeknuter opereres bort, eller når det gis strålebehandling på områder hvor lymfeknuter er samlet.
 • Behandling gis av fysioterapeut med spesialkompetanse på lymfødem
 • Det pågår studier om hvordan lymfødem kan forebygges