Tidlig oppdagelse redder liv

Jo tidligere brystkreft oppdages, jo bedre blir prognosen og behandlingen blir mer skånsom. Rosa sløyfe-aksjonen setter i år, som i fjor, søkelyset på tidlig oppdagelse av brystkreft fordi det redder liv.

Tidlig oppdagelse av brystkreft redder liv.

3991 kvinner og 32 menn fikk brystkreft i Norge i 2021, som er en økning på 568 tilfeller fra 2020. Med all sannsynlighet skyldes dette etterslepet etter pandemien. Da pandemien traff oss i mars 2020, ble de brystdiagnostiske sentrene stengt. Det oppsto to til tre måneder forsinkelser av undersøkelsene, og færre fikk diagnosen i 2020. De fleste sentre har nå innhentet forsinkelsen, og på landsbasis vil Mammografiprogrammet være ajour i løpet av 2022. Eksakt hvilke konsekvenser forsinkelsen har skapt, er fortsatt for tidlig å si.

Derfor har Rosa sløyfe-aksjonen valgt å sette søkelyset på tidlig oppdagelse også i 2022.

Undersøk brystene selv

Hvis du jevnlig ser og kjenner på brystene dine, blir du lettere oppmerksom på forandringer som kan tyde på brystkreft.

En av fire dropper mammografitimen

Mammografiprogrammet redder liv ved å oppdage brystkreft tidlig. Likevel velger en av fire kvinner å ikke møte opp til undersøkelsen.     

I over 25 år har alle kvinner i Norge i alderen 50-69 år, uavhengig av fødeland, fått tilbud om røntgenundersøkelser annethvert år for å sjekke om de har brystkreft. Gjennom Mammografiprogrammet oppdages brystkreftsvulster tidlig, og det har redusert dødeligheten med 20 prosent.

– Jo tidligere brystkreft oppdages, jo bedre blir prognosen og behandlingen mer skånsom. Nå viser en ny studie at kvinner dessuten rapporterer om høyere livskvalitet etter brystkreftdiagnosen dersom sykdommen ble påvist gjennom Mammografiprogrammet enn dersom den ble oppdaget på grunn av et symptom, forteller styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.

Bilde av Ellen Harris Utne
Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen

Store regionale forskjeller

Det er store forskjeller i oppmøte rundt omkring i landet. Mens over 80 prosent av kvinnene i Sogn og Fjordane, Nordland og Rogaland møter opp til mammografiscreening, er det bare rundt 65 prosent av Oslo-kvinnene som gjør det samme. For dem i hovedstaden som i tillegg er født i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa, er oppmøtet i Mammografiprogrammet så lavt som under 40 prosent.

– Det kan være mange grunner til at oppmøtet i Oslo er så mye lavere enn i de andre fylkene, for eksempel sosioøkonomiske forhold, større innvandrerbefolkning og flere private mammografiscreeningtilbud, forklarer generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

– Vi er bekymret og frykter at den lave deltakelsen, spesielt blant innvandrerkvinner, skal føre til at flere får en mer alvorlig brystkreft når det først oppdages og dermed også en dårligere prognose. 

Bilde av ingrid Stenstadvold Ross
Ingrid Stenstadvoll Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

Sløyfen er en viktig påminner

Hver oktober farges Norge rosa i solidaritet med brystkreftrammede.

– Når du kjøper en rosa sløyfe i butikkene i oktober, støtter du ikke bare brystkreftforskning, men du gjør også en viktig jobb med på å oppfordre kvinner til å takke ja til brystsjekken. Mammografiscreening redder liv, avslutter Harris Utne.

Fakta om brystkreft

  • Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i Norge.
  • I 2021 fikk 3991 norske kvinner påvist brystkreft for første gang, noe som er 567 flere enn året før.   
  • Også menn kan få brystkreft, og hvert år er det rundt 30 norske menn som får diagnosen.
  • Dobbelt så mange får brystkreft i dag sammenlignet med for 60 år siden. Heldigvis er det også flere som overlever. 9 av 10 kvinner som rammes, er i live fem år etter diagnosen.
  • Det finnes ingen klar årsak til hvorfor stadig flere kvinner får brystkreft, men mye tyder på at det er et samspill mellom arv, hormoner og livsstil. Noen tilfeller kan trolig forebygges ved lavere alkoholforbruk, omlegging av kosthold og økt fysisk aktivitet.
  • I Norge er det i dag over 55 000 personer som har blitt friske av eller som lever med brystkreft. 600 nordmenn dør av brystkreft hvert år.

Kilde: Kreftregisteret

Støtt Rosa sløyfe

Vis omtanke – kjøp en Rosa sløyfe i oktober.

Var dette nyttig?