Arvelig brystkreft

Slekten din er verdt å kjenne. I noen tilfeller skyldes brystkreft arvelige genfeil. Kunnskap om din families krefthistorie kan redusere risikoen og forbedre prognosen for brystkreft.

Rosa sløyfe 2016: kampanjefilm: Slekten din er verdt å kjenne

I  2016 rettet Rosa sløyfe-aksjonen søkelyset mot arvelig brystkreft. Vi ønsket å øke kunnskapen om arvelig brystkreft, med mål om at flere som har behov for genetisk veiledning og eventuelt en gentest, skal få det. Å kjenne kriteriene som gir mistanke om arvelig brystkreft kan også berolige de som bekymrer seg unødig.

Slekten din er verdt å kjenne

Ved å sjekke familiens krefthistorie opp mot kriteriene for arvelig brystkreft, kan du selv avdekke om det er behov for genetisk veiledning. For de som får påvist genfeil kan forebyggende tiltak iverksettes for å redusere risikoen og forbedre prognosen for brystkreft.

Var dette nyttig?