Senskader

I dag overlever heldigvis ni av ti brystkreft. Men for minst en av tre overlevere har behandlingen en høy pris: De får senskader, og livet blir ikke det samme som før de fikk kreft.

Hvert år får rundt 3400 kvinner og et lite antall menn i Norge brystkreft. Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere – i dag overlever heldigvis ni av ti brystkreft. Men for minst en av tre overlevere har behandlingen en høy pris: De får senskader, og livet blir ikke det samme som før de fikk kreft.

Senskader er ulike helseproblemer, som tretthet, konsentrasjonsvansker og fordøyelsesplager. Mange kan oppleve at senskadene tar mye plass i livet.

Vi trenger mer forskning

Derfor gikk pengene fra Rosa sløyfe-aksjonen til forskning på senskader og persontilpasset behandling. Persontilpasset behandling vil føre til mer presis og skånsom behandling, noe som vil spare mange kreftpasienter for senskader. Økt kunnskap vil i tillegg gjøre det lettere å forstå og akseptere at kreftfri ikke alltid betyr det samme som frisk.

Var dette nyttig?