Persontilpasset behandling

Hver dag får ni kvinner i Norge beskjed om at de har fått brystkreft. Ingen får nøyaktig den samme kreftsvulsten. En behandling som fungerer hos noen, kan ha liten effekt hos andre.

Temabilde Rosa sløyfe. Foto.

Persontilpasset brystkreftbehandling er en strategi som sørger for at hver enkelt får behandlingen de responderer best på. Mens noen blir friske av en operasjon, er et lengre løp med både cellegift, stråling og hormoner riktig for andre. Jo mer presis behandling, jo bedre livskvalitet får de som overlever. Og heldigvis overlever over 90 prosent brystkreft i dag.

Ingen får nøyaktig den samme kreftsvulsten. En behandling som fungerer hos noen, kan ha liten effekt hos andre.

Persontilpasset brystkreftbehandling er en strategi som sørger for at hver enkelt får behandlingen de responderer best på. Mens noen blir friske av en operasjon, er et lengre løp med både cellegift, stråling og hormoner riktig for andre. Jo mer presis behandling, jo bedre livskvalitet får de som overlever. Og heldigvis overlever over 90 prosent brystkreft i dag.

Men, vi trenger fremdeles mer kunnskap. Den dårligste formen for behandling, er den som ikke virker. Mer forskning gjør at vi på forhånd kan forutsi hva som vil hjelpe den enkelte pasient.

Midlene fra årets Rosa sløyfe-aksjon skal gå til forskning på persontilpasset brystkreftbehandling. Alle skal ha tilbud om best mulig behandling, men ikke alle skal ha den samme behandlingen.

Støtt Rosa sløyfe

Vis omtanke – bær en Rosa sløyfe i oktober.

Var dette nyttig?