Oppgave 1: Feil eller fakta?

Barn er målgruppe for tobakksindustrienLes blogginnlegg om hvorfor reklamefrie pakninger på snus og røyk er nødvendig.Her finner dere snuspåstandene elevene skal vurdere. Elevene kan skrive svarene direkte inn i skjemaet.

Hvordan gikk det?

Sjekk om dere svarte riktig. De fleste svarene finnes i denne artikkelen om helseskader av snus.

Snusspørsmål på Kahoot

Bruker du Kahoot i klassen? Logg deg inn og søk på «Feil eller fakta om snus», så finner du påstandene ferdig laget som en quiz du kan bruke i klasserommet. Det er enkelt og gratis å lage en ny bruker som gir deg tilgang til quizen.

Her kan du finne ut mer om snus

Helsedirektoratets nettside om Tobakk, røyk og snus

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin statistikkbank om snus. Her kan dere lage deres egne tabeller.

Folkehelseinstituttets rapport Helserisiko ved bruk av snus.

Om oppgavene

Oppgavene er tilpasset 8.-10. trinn og er relevante i blant annet norsk og samfunnsfag. Avhengig av hvordan dere velger å jobbe, kan dere også dekke flere mål om digital skolehverdag. Du kan velge å gjøre alt eller bare deler av oppgavene, og de kan brukes selvstendig eller som deloppgaver i Helsedirektoratets FRI-program.

Hvorfor er oppgaven viktig?

Snusbruken har økt kraftig blant unge i løpet av det siste tiåret. I 2016 snuste 21 prosent menn i alderen 16-24 år daglig og 5 prosent av og til. Blant kvinner er det fortsatt de yngste (16-24 år) som snuser mest – 17 prosent daglig og 8 prosent av og til i 2016. Dette var en kraftig økning fra året før.

Andelen dagligrøykere (begge kjønn) blant 16-24-åringene er rekordlav og ligger i 2016 på 3 prosent, mens 14 prosent røyker av og til. Guttene røyker mer enn jentene.

Målet med oppgavene er uansett å gi elevene argumenter for å kunne si nei til snus, og å øke deres bevissthet om at snus påvirker helsa, utseendet og lommeboka mer enn mange kanskje tror.

Aktuelle lenker

Oppgave 2, Lag en spørreundersøkelse

Fakta om røyk, snus og kreft

Mer statistikk i statistikkbanken til SSB  

Vi ønsker tilbakemeldinger

Vi vil gjerne bli bedre, og ønsker tilbakemeldinger. Vi håper derfor lærere som har brukt denne oppgaven vil bruke to minutter og svare på noen få spørsmål.

Var denne siden nyttig?