2019 ble et fantastisk stafettår

Vi har skapt mange øyeblikk og minner. Noen er fine, fylt med glede og godhet, andre litt såre, vonde og vanskelige. Men mest av alt har vi gitt håp til de som er rammet av kreft og en følelse av at de ikke møter kreft alene.

I 2019 ble det arrangert stafetter 10 steder i Norge: Harstad, Malvik, Askøy, Karmøy, Randaberg, Kristiansand, Sandefjord, Asker, Gjøvik og Ringsaker. Gjøvik og Malvik var nye stafetter dette året.

Til sammen på alle stafettene i 2019 var det 17 377 deltakere, 742 fightere, 469 lag og tusenvis av besøkende som deltok. Sammenlignet med tall fra resten av verden ligger Norge godt an når det gjelder deltakere. I følge Global Relay for life, er det på verdensbasis gjennomsnittlig 471 deltakere på stafettene, mens i Norge er det 1713. Det er et tall vi kan være stolte av!

Stafetten gir kreften et ansikt, samler oss lokalt og skaper åpenhet om kreft. Imponerende innsats fra alle frivillige og deltakere. Veldig positiv stemning hele vegen. Kreft preger mye av livet. Synes det var så godt sagt: Vi har det med oss i bagasjen. For første gang føler jeg at kreft faktisk har tilført meg noe positivt, gjennom Stafett for livet. Fortsett med dette.

En deltaker på Stafett for livet i 2019

Kreftforeningens Stafett for livet har mål om å skape en møteplass for alle som er berørt av kreft, og at lokalmiljøet kan vise sin støtte til dem. Stafettene har blitt godt mottatt alle steder, og vi øker i antall deltakere, antall lag og fightere. Samhold og fellesskap er ord som går igjen når folk blir bedt om å beskrive stafetten.

Mange vil bli med igjen

Evalueringene som er gjort etter hver stafett viser at i gjennomsnitt sier 86 prosent av fighterne at de i stor eller noen grad opplevde at de var æresgjester under stafetten, og 83 prosent sier de ønsker å delta som fightere igjen. 82 prosent av deltakerne sier de kan tenke seg å delta på stafetten igjen. Dette viser at vi har lyktes med å lage en god arena der mennesker i tilsvarende situasjon, på tvers av alder, kjønn og diagnoser, kan møte hverandre.

Vi har også klart å skape en arena der folk kan vise sin støtte til de som er rammet. 74 prosent av deltakerne sier de er med for å støtte en god sak, 48 prosent fordi de har mistet en venn eller familiemedlem med kreft og 29 prosent fordi de er pårørende.  De fleste har hørt om stafetten gjennom familie (46 prosent) eller arbeidsplassen (21 prosent).

6,8 millioner kroner til Kreftforeningen

2019 er det tredje året Kreftforeningens Stafett for livet har blitt gjennomført. Stafetten er først og fremst en møteplass for alle berørt av kreft, men mange lag, bedrifter og andre ønsker å samle inn penger til Kreftforeningen under stafettene. I 2019 kom det totalt inn 6,8 millioner kroner. Det er vi i Kreftforeningen svært takknemlig for, og vi skal forvalte pengene godt. De innsamlede midlene går til Kreftforeningens formålsarbeid innen forskning, politisk påvirkning, informasjon og helseopplysning, forebygging, internasjonalt arbeid og omsorg til kreftrammede og pårørende.

Vil du lese mer? Se årsoppsummering for Kreftforeningens Stafett for livet 2019 (pdf)

Var dette nyttig?