Hvordan foregår Stafett for livet?

Stafett for livet foregår ved at lag bestående av for eksempel familier, venner, skoler, foreninger og arbeidsplasser deltar i en 24-timers stafett. Bak hvert lag er det en historie – et menneske som laget vil støtte eller minnes.

Om Stafett for livet

Stafett for livet er et 24-timers arrangement hvor man går sammen for å vise sin støtte med dem som er eller har vært berørt av kreft. Stafetten skal visualisere at det alltid bør være noen på banen for den som er syk. Felles for alle deltakerne er at de ønsker å bidra med sitt engasjement, i sitt lokalmiljø, for kreftrammede. Dette skjer gjennom en stafett med lag av ulik størrelse.

Den første Stafett for livet i Norge ble arrangert på Randaberg 23.-24. september 2017 og er et samarbeid mellom Kreftforeningen og American Cancer Society. Dette er den norske utgaven av det amerikanske Relay For Life, som ble startet av legen Gordy Klatt i 1985. Det er i dag verdens største non-profit-arrangement med 3,6 millioner deltakere i 5 000 byer i 28 land, med over 700 000 nåværende og tidligere kreftpasienter.

Hva skjer under stafetten?

Arrangementet begynner med en "fighterrunde". Fightere er de som selv har eller har hatt kreft, og lokalmiljøet heier og hyller sine fightere som samlet går den første runden rundt løypa. Ved å delta i fighterrunden kan de som er direkte rammet av kreft oppleve støtte og varme fra sitt lokalsamfunn. Deretter er arrangementet i gang og stafetten begynner.

Stafetten foregår på en bane og hvert lag forplikter seg til å ha minst én deltaker på banen til enhver tid i løpet av de 24 timene stafetten pågår. Alle lagene har et deltakertelt der de møtes mellom sine runder. Her er det rom og tid for uformelle møter, hvile og matservering. Det blir også arrangert ulike aktiviteter i løpet av de 24 timene stafetten varer:

  • Underholdning
  • Informasjonsstands om kreft og Kreftforeningens tilbud
  • Innsamlingsvirksomhet

Når mørket faller på dempes musikken, lyset og det generelle aktivitetsnivået i stafetten. Alle deltakerne samles til en felles lysseremoni. Under lysseremonien minnes deltakerne dem de har mistet og viser sin støtte til de som står i stormen nå.

Etter et døgn samles alle deltakerne, frivillige og øvrige arrangører i en felles takk for et givende døgn.

Hvorfor arrangerer Kreftforeningen Stafett for livet?

Kreftpasienter og andre som lever med kreft tett på livet vet at sykdommen ikke tar pauser eller ferie. Selv om man kanskje ikke tenker på kreft hele tiden, så er den der – hele døgnet. Nettopp derfor varer Stafett for livet i 24 timer.

Bak hvert lag som deltar er det en historie om et menneske som laget vil støtte eller minnes. Det kan være en bestefar som er i behandling, en søster som overlevde eller en god nabo som døde av kreft. Stafett for livet skal være en positiv arena der engasjerte deltakerne kan bidra i sitt lokalmiljø.

De fleste andre tilbud til kreftrammede er permanente og man blir ofte delt inn i ulike målgrupper som pasienter, pårørende, etterlatte, barn, ungdom, voksne eller eldre. Stafett for livet er et tilbud på tvers av interessegrupper, roller og alder. Per i dag finnes det ingen lignende arrangementer i Norge, og derfor ønsker Kreftforeningen å arrangere Stafett for livet også her til lands. I 2017 arrangeres stafetten kun på Randaberg, men allerede i 2018 vil vi utvide med flere steder i Norge: Harstad, Ringsaker, Askøy, Karmøy, Asker, Kristiansand og Sandefjord.