Vi trenger frivillige!

Stafett for livet er et arrangement som er basert på frivillig innsats. Det er behov for mange mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse.

Frivillige er helt avgjørende for å få til et godt arrangement.

Under Stafett for livet er frivillige delt inn i ulike grupper som hver har en sentral oppgave i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Det kan være å rekruttere lag, drive informasjons- og PR-arbeid, sørge for god logistikk og sikkerhet, samt sørge for mat og underholdning. Enkelte oppgaver krever spesiell erfaring for å gjennomføre, og vil strekke seg over noen måneder.

Som frivillig vil du uansett bidra til å utgjøre en forskjell for mange mennesker i ditt nærmiljø. Å være frivillig i Stafett for livet gir et allsidig og spennende arbeid med mening, hvor du får organisasjons- og prosjekterfaring.

Som frivillig i Kreftforeningen får du oppfølging og opplæring tilpasset de oppgavene du skal gjøre. Selve arrangementet er en positiv opplevelse og en god mulighet til å få venner for livet! 

Oppgaver som skal løses er blant annet:

  • verving av lag til stafetten
  • arrangering av fighterrunde
  • underholdning
  • lysseremoni
  • bevertning
  • PR- og sponsorarbeid
  • rigging av bord, telt, mm

Vi mener at det er (minst) tre gode grunner å være frivillig i Stafett for livet:

  • Du er med på å gi håp og støtte til alle som er berørt av kreft i ditt lokalmiljø
  • Du er med på å gi flere informasjon om kreft og hvilke tilbud Kreftforeningen har
  • Du er med på å samle inn penger til kreftsaken

Det er behov for frivillige både til planlegging og til gjennomføring på selve arrangementsdagen. Her er det plass til alle som vil hjelpe til! 

Ta kontakt med din lokale stafett for å bli frivillig: