Ringsaker

Trykk her for å melde deg på et lag til Stafett for livet på Ringsaker!

Dato: 26. - 27. mai 2018

Kontaktinformasjon: 
Stafettleder Gunnar Elvsveen 
E-post: stafettleder.ringsaker@kreftforeningen.no 
Telefon: 905 13 124

Finn arrangementet på Facebook.

Sted: Sveum idrettpark, Sveumvegen 2, 2380 Brumunddal

Stafetten starter kl. 12.00 og varer i 24 timer. Laget skal ha minst én deltaker på banen under hele stafetten. Deltakerne kan gå eller løpe - dette er ingen konkurranse.

Slik fungerer påmeldingen:

  • Lagkapteinene på de ulike lagene må først registrere seg som lagkaptein, for så å registrere et lagnavn. Lagnavnet blir dermed synlig i påmeldingsløsningen, slik at venner, familie og kolleger kan melde seg på dette.
  • Lagkaptein velger om laget skal være et lukket lag, slik at kun utvalgte (f. eks. venner, familie og kolleger) kan melde seg på, eller et åpent lag, der hvem som helst kan melde seg på.
  • Lagkaptein kan sende felles-e-poster til alle på laget fra påmeldingsløsningen.
  • Lagmedlemmene kan melde på inntil tre personer i tillegg til seg selv, for eksempel barn eller eldre som ikke har e-post.

Delta med et lag

Et lag består vanligvis av 10-20 personer, men dere kan også være færre – eller flere. Spør familie, venner, idrettsklubb og kolleger om de vil være med på ditt lag.

Når du oppretter et lag blir du automatisk lagkaptein. Du har da hovedansvaret for å finne deltakere til ditt lag, og er bindeleddet mellom ditt lag og stafettens arrangører. 

Det er helt gratis å delta på Stafett for livet.

Har du ikke mulighet til å stille med et eget lag, er det mulighet for å melde seg på et åpent lag. Du finner disse lagene i oversikten markert som «Åpent lag» i påmeldingskjemaet.

Har du spørsmål om påmelding av lag? Ta kontakt med lagleder Reidun Antonsen på e-post antons_76@hotmail.com eller tlf. 995 52 858.

Her finner du ofte stilte spørsmål til gjennomføringen av Stafett for livet.

Bidra som frivillig?

Les mer og meld deg som frivillig her!

Samle inn penger med ditt lag?

Mange lag synes det er meningsfullt og motiverende å samle inn penger til kreftsaken før og under stafetten. 

Som lag kan dere for eksempel:

  • Lage innsamlingsaktiviteter før og under stafetten
  • Opprette en digital innsamling for laget på Kreftforeningens nettsider
  • Finne sponsorer som vil støtte deres lag med et beløp per runde eller per kilometer laget klarer å gå i løpet av stafetten.
  • Finne en sponsor som vil betale for å få sin logo på t-skjortene dere lager til deres lag

Alle beløp som samles inn under Stafett for livet går til Kreftforeningens arbeid.

Sponsor?

Som sponsor av Stafett for livet kan du støtte med økonomiske bidrag eller tjenester som for eksempel donasjoner av produkter eller lån av utstyr. Du kan også støtte ved at kjøpe lysposer, som stilles opp som en del av lysseremonien.

Ta kontakt med sponsorleder Unni Lund Haugli på e-post erhaugli@online.no eller tlf 906 90 601 for henvendelser om sponsing.