Stafettene gjennomføres ikke i 2020

På bakgrunn av situasjonen rundt koronaviruset, har Kreftforeningen tatt den nødvendige og vanskelige beslutningen om at vi ikke gjennomfører stafettene i 2020.

Risikoen for å bidra til økt spredning av koronaviruset er for stor. Sikkerheten og helsen til befolkningen, inkludert de som er vårt hjerte nærmest, fighterne, er vår høyeste prioritet.

Beslutningen er tatt etter dialog og tilbakemeldinger fra stafettene, mentorene, kontaktpersoner ved distriktskontorene, distriktssjefene og praksis i andre land.

Les også en egen sak om dette på kreftforeningen.no

Vi håper det blir mulig å erstatte stafettene med andre typer markeringer utover høsten, gitt at dette er i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Følg med på din lokale stafett eller ta kontakt med stafettledelsen for mer informasjon og oppdateringer for hva som skjer!

Tusen takk til alle frivillige, lag og fightere

Mange frivillige, lag og fightere har lagt ned mye planlegging og engasjement i stafettene allerede, og har sett frem til å være med på stafettene i 2020. Det er vi utrolig takknemlige for, og vi håper at dere vil ta med engasjementet deres inn i 2021. Neste år blir stafettene kanskje ekstra viktig for lokalsamfunnet, også for de som ikke er rammet av kreft. Å kjenne på fellesskapet, samholdet og støtten som mange opplever under Kreftforeningens stafett for livet kan være godt etter det vi nå står i. Vi håper dere blir med!

Spørsmål og svar om utsettelsen

Vi forstår at avgjørelsen om å ikke arrangere stafetter i 2020 kan reise en del spørsmål. Nedenfor finner du svar på de mest vanlige spørsmålene. Du kan også ta kontakt med din lokale stafettleder eller oss i Kreftforeningen.

  1. Vi vil ivareta sikkerheten til alle som deltar på stafettene. Vi kan ikke risikere at noen blir smittet av koronaviruset på våre stafetter. Vi er spesielt opptatt av våre æresgjester, fighterne, som er i risikogruppen grunnet sin kreftsykdom.
  2. Utfordringer knyttet til planlegging. Flere stafetter går glipp av viktig tid til planlegging og rekruttering av både frivillige, fightere og lag i mars og april, og kanskje enda lenger. Mange av de frivillige ved enkelte stafetter er også helsepersonell, eller har lederposisjoner og må bruke ressursene og kompetansen sin til å hjelpe landet gjennom denne krisen.
  3. Næringsliv, turbulens i økonomi og permitteringer. Det kan være vanskelig å inngå avtaler med leverandører og sponsorer, og hvis det er stor risiko for at et arrangement ikke kan gjennomføres, vil det være risikabelt å sitte med utgifter på dette. Det er veldig viktig for bedrifter å ta vare på egne ansatte i tiden fremover, og Kreftforeningen ønsker ikke å be lokalt næringsliv om støtte til stafettene i økonomiske nedgangstider.

Dette er en helhetsvurdering basert på situasjonen vi er, og konsekvensene av den. Mange stafetter går glipp av viktig tid nå som skulle vært brukt til planlegging og rekruttering.

I tillegg er Stafett for livet laget for de som har eller har hatt kreft, som er i en risikogruppe dersom de skulle bli smittet av koronaviruset. Vi ønsker at alle skal føle seg trygge på våre stafetter, og velger derfor å ikke arrangeres stafetter i år på grunn av smittefaren.

Det er også veldig usikkert hvor lenge denne sitasjonen varer, samt at det er vanskelig å inngå avtaler og skaffe sponsorer i en tid der mange har store økonomiske utfordringer.

Tusen takk for støtten! Uavhengig av om stafetten arrangeres i år eller ikke, går alle midler vi samler inn gjennom Stafett for livet uavkortet til Kreftforeningens arbeid. Pengene vil gå til Kreftforeningens formålsarbeid innen forskning, politisk påvirkning, informasjon og helseopplysning, forebygging, internasjonalt arbeid og omsorg til kreftrammede og pårørende.

Ja, det kan du! Mange lag og deltakere ønsker å støtte Kreftforeningen gjennom Kreftforeningens Stafett for livet, og har mange kreative og inspirerende aktiviteter for å samle inn penger slik at vi kan skape bedre rammer for kreftrammede, pårørende og etterlatte, samt støtte til viktig forskning. Dersom du eller ditt lag vil samle inn penger, kan dere bruke Min Innsamling eller stafettens lokale Vipps-nummer, som du finner mer informasjon om på siden for din lokale stafett.

Pengene vil gå til Kreftforeningens formålsarbeid innen forskning, politisk påvirkning, informasjon og helseopplysning, forebygging, internasjonalt arbeid og omsorg til kreftrammede og pårørende.

Ta kontakt med din lokale stafett og avtal hva dere gjør.

Enkelte stafetter ser på muligheten for å markere med en ministafett i august/september, dersom dette er i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Du kan ta kontakt din lokale stafett eller følge med på den lokal Facebook-siden for å holde deg oppdatert på hva som skjer. Utover dette behøver du ikke gjøre noe, og vi håper du er med oss for å skape nye gode stafettopplevelser i 2021.

Du trenger ikke gjøre noe, vi håper du er med som fighter i 2021. Du kan også ta kontakt med din lokale stafett og fighterleder dersom du har spørsmål.

Har du spørsmål og korona og kreft?

På Kreftforeningens nettsider finner du informasjon og råd om korona og kreft for deg som har kreft, har hatt kreft eller er pårørende. Der kan du også snakke med oss på telefon, e-post og chat.

Til slutt oppfordrer vi dere alle til å følge helsemyndighetenes råd, og ta ingen sjanser! Hold kontakt med hverandre i tiden fremover. Inntil da, husk: Kreftpasienter trenger støtten vår hele veien, og spesielt i disse dager. Å vise støtte og samhold er ikke forbeholdt helgen det er stafett. Det er like viktig året rundt. Ingen skal møte kreft alene!

Vi gleder oss til stafettsesongen 2021. I mellomtiden tar vi et tilbakeblikk på 2019:

Var dette nyttig?