Oftest gjelder spørsmålene pasientrettigheter, pasientskadeerstatning, arbeidsrett, forsikring og økonomiske rettigheter etter folketrygdloven. 

For å være frivillig i Rettshjelpen må du være utdannet jurist/advokat. Du må også ha fylt 18 år.

Fyll ut dette skjemaet, så tar vi kontakt med deg. Har du spørsmål, kontakt rettigheter@kreftforeningen.no

 
 
 
Når kan du tenke deg å jobbe for oss?