Melde din interesse

Det første du er å melde din interesse for å være frivillig. Det gjøres du ved å se hvilke ledige oppdrag vi har på frivillig.no.

Når du har sendt inn skjemaet havner det hos riktig person i Kreftforeningen. Du får en bekreftelse på at vi har mottatt din melding.

Avklaringssamtale 

Vi vil gjerne ha en samtale med deg for å få en gjensidig avklaring. Du som frivillig skal få et inntrykk av den jobben som kreves av deg og vi får muligheten til å bli litt kjent med deg og hvorfor du ønsker å bidra som frivillig. 

Basiskurs

Alle frivillige i Kreftforeningen må delta på et basiskurs før man starter i aktivitetene. Basiskurset gir alle frivillige et felles grunnlag. Hensikten med basiskurset er at alle frivillige i Kreftforeningen skal:

  • kjenne til organisasjonen de bidrar inn i og representerer
  • være bevisst egen rolle som frivillig

Signere avtale

Alle frivillige i Kreftforeningen signerer en samarbeidsavtale som også inneholder en taushetserklæring. I avtalen står det om våre forventninger til deg som frivillig. I tillegg signerer du på at vi kan registrerer deg i frivillighetsdatabasen vår. 

Aktivitetskurs

Etter basiskurs får du opplæring i aktiviteten du skal delta på. Kurset er veldig konkret og gir deg verktøyene og kunnskapen du trenger for å gjøre en innsats på, for eksempel Treffpunkt for barn og unge. Noen steder deltar du også på en prøvevakt som en del av opplæringen

Oppstart aktivitet

Du er nå klar for å delta på aktiviteter i Kreftforeningens regi! I starten får du gå sammen med andre erfarne frivillige.