Til deg som er ny frivillig eller ønsker å bli det
Av hensyn til smittevern er flere av våre tilbud fremdeles satt på vent. Vi har derimot skapt nye digitale tilbud der dette har vært mulig. Det gjelder også flere av vår kurs for frivillige. Gå inn på frivillig.no for å se hvor vi trenger frivillige. Våre rådgivere vil gi nærmere informasjon.

 

Frivillige i Kreftforeningens rettshjelp utgjør den største delen av vårt tilbud innen rettshjelp. Som frivillig jurist bruker du din fagkompetanse til å hjelpe kreftpasienter, pårørende og etterlatte med å få oppfylt sine rettigheter. Du får god opplæring i starten og jevnlig tilbud om erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Vi har tilbud i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø, Tromsø og ønske om oppstart i Tønsberg og på Hamar. 

Hva kan du bidra med?

 • Besvare henvendelser fra kreftrammede som kommer innom på «drop in»-besøk eller booker avtale på forhånd
 • Følge opp henvendelsen i etterkant sammen med fagansvarlig(e) i Kreftforeningen
 • Sette deg opp på vakter i byen du er tilknyttet i henhold til turnus/vaktlister
 • Delta på fagsamlinger/kurs for frivillige jurister i Kreftforeningen
 • Etter avtale gjør også frivillige jurister andre oppdrag, som å holde innlegg om rettigheter ved alvorlig sykdom på Kreftforeningens arrangement

Hvem ser vi etter?

Vi trenger jurister som kommer rett fra skolebenken og jurister med mye erfaring.

 • Du har avlagt juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap.
 • Du har evnen til å lytte og være empatisk
 • Du er løsningsorientert og initiativrik
 • Du har gode samarbeidsevner, evne til å delegere og få ting til å fungere
 • Ønskelig med relevant arbeidserfaringen innen trygderett, helserett, forsikringsrett og/eller arbeidsrett
 • Du kan bruke data som arbeidsverktøy

Hvor mye tid tar det?

 • Opplæring ved oppstart, e-læring og aktivitetskurs på til sammen ti timer
 • Vakt i henhold til halvårsplan og utredning/saksbehandling etter nærmere avtale
 • Delta på opplæring av nye frivillige etter nærmere avtale
 • Delta på fagsamlinger (en til to kvelder i halvåret)

Vil du bli frivillig jurist?

Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg. Du kan også sende e-post til rettigheter@kreftforeningen.no.
   

Meld interesse som frivillig jurist

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.